Komunikat Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 11 lipca 2018 r.

ilustracja

Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych kierując się ważnym interesem reprezentowanych przez siebie funkcjonariuszy oraz troską o utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa państwa i jego obywateli podjęła uchwałę o rozpoczęciu od 16 lipca 2018 r. Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Służb Mundurowych – czytamy w Komunikacie Rady.

Powodem podjęcia tej decyzji jest brak porozumienia gwarantującego realizację żądań skierowanych pod adresem resortu 12 marca 2018 r. Rada podkreśla w swoim komunikacie, iż decyzja ta nie wyklucza dalszych negocjacji ze stroną rządową.
Rada rekomenduje organizacjom związkowym wchodzącym w jej skład oflagowanie jednostek organizacyjnych i oznakowanie pojazdów służbowych, stosowanie pouczeń zamiast mandatów w przypadkach prawnie dopuszczalnych i społecznie uzasadnionych.
Rada zaleca organizacjom związkowym skierowanie na ręce premiera listu popierającego postulaty protestujących. Treść listu będzie dostępna do pobrania od 16 lipca na portalach internetowych poszczególnych organizacji.
Rada powołała Komitet Protestacyjny, który będzie podejmować decyzje o dalszym rozwoju działań protestacyjnych, bądź ich zaniechaniu w przypadku spełnienia żądań i osiągnięcia porozumienia ze stroną rządową.

Rada FZZSM poinformowała, że zgodnie z Regulaminem Federacji ZZSM, przewidującym roczne kadencje władz, w związku z upływem kadencji obecnego przewodniczącego, dokonano wyboru nowego przewodniczącego, którym został Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. Funkcję obejmie od 16 lipca 2018 r.

Nowemu przewodniczącemu gratulujemy wyboru.