Apel o krew dla postrzelonego w służbie policjanta

Policjanci ścigali mężczyznę, który brał udział w napadzie na stację benzynową pod Pleszewem (woj. wielkopolskie). Podczas pościgu, już na terenie powiatu milickiego na Dolnym Śląsku, doszło do strzelaniny. Jeden z bandytów zginął, a policjant został postrzelony. Policjant przes ..

2017.06.21 więcej

WZORY ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER

Komunikat Przedstawiamy, rekomendowane przez FSSM,  wzory odwołań do  właściwego Sądu Okręgowego od decyzji emerytalnej lub rentowej Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Wzory odwołań obejmują następujące sytuacje:

2017.06.20 więcej

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Pałacu Prezydenckim

Rada Dialogu Społecznego to miejsce do dyskusji i wymiany poglądów; tutaj wypracowano wiele ważnych decyzji - powiedział prezydent Andrzej Duda, otwierając w poniedziałek posiedzenie RDS. Prezydent RP zadeklarował, że wniesie, jako własną, inicjatywę zmian w ustawie o RDS. Po dwóch l ..

2017.06.19 więcej

Kodeks postępowania administracyjnego w nowym kształcie

1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935), która wprowadza do Kodeksu postępowania administracyjnego szereg zmian odnoszących się do sposobu procedowani ..

2017.06.17 więcej

Oświadczenie w sprawie śmierci obywatela Austrii

W związku z nieprawdziwymi doniesieniami medialnymi, sugerującymi że na polskim komisariacie doszło do kolejnej śmierci oraz rzekomo nieetycznego zachowania policjantów w obliczu ludzkiego dramatu, informujemy o przebiegu interwencji do której doszło na jednym z częstochowskich komi ..

2017.06.16 więcej