Spotkanie związków zawodowych policjantów Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie

W Bratysławie odbyło się spotkanie związków zawodowych policjantów państw Grupy Wyszehradzkiej, którego efektem było cytowane na naszej stronie “Oświadczenie o współpracy”

Fot. Marek Osiejewski