Posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

26 czerwca 2017 r. w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów