Życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego

ilustracja

Drodzy Żołnierze Wojska Polskiego,

Chcielibyśmy oddać hołd Waszej niesłabnącej służbie i oddaniu dla Polski. Choć nasze mundury różnią się kolorem, to łączy nas jedno – służba dla bezpieczeństwa i dobra naszych rodaków.

W tym wyjątkowym dniu pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność i uznanie za Waszą trudną służbę, której wartość jest nieoceniona. Życzymy Wam niezłomności, zdrowia oraz tego, aby każdy dzień przynosił satysfakcję z dobrze wykonanego obowiązku.

Niech wzajemny szacunek i współpraca między naszymi formacjami budują silne fundamenty dla przyszłości naszej Ojczyzny.

Z najgłębszym uznaniem,

Zarząd Główny NSZZ Policjantów