Życzenia z okazji Święta Policji

ilustracja

Policjanci, Pracownicy Policji, Emeryci i Renciści Policji.

Koleżanki, Koledzy!

To pierwsze Święto Policji, które będę razem z Wami obchodził w roli Przewodniczącego Naszego Związku. Jestem z tego powodu dumny, ale i zobowiązany.
Pan Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w swoich życzeniach z okazji Święta Policji wygłoszonych w Chełmnie poinformował, że aż 89 proc. Polaków uważa, że w Polsce żyje się bezpiecznie i jest to nasza zasługa.
Dziękując Panu Ministrowi za te słowa, zastanawiam się, czy w dniu naszego święta nie warto spytać, jak wielu z nas czuje się w służbie bezpiecznie? Jak wielu z nas jest spokojnych o przyszłość swoich rodzin?
I nie mam tu na myśli jedynie zagrożeń, jakie niesie za sobą codzienna służba, bo to ryzyko jest nierozerwalnie z nią związane i wpisane w rotę ślubowania, które każdy z nas składał.
Myślę o bezpieczeństwie i ochronie prawnej funkcjonariuszy, które pozostawiają wiele do życzenia. O szacunku i uznaniu dla policjantów nie tylko ze strony przełożonych, ale i ze strony władz, i społeczeństwa bez niepotrzebnych uwarunkowań politycznych.
Mam na myśli także, bezpieczeństwo materialne naszych rodzin, które możemy osiągnąć tylko wówczas, gdy warunki służby, a przede wszystkim wynagrodzenia za nią, zapewnią możliwość godnego życia.

I tego właśnie w dniu Święta Policji życzę Wam wszystkim w imieniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Przewodniczący Zarządu Głównego
NSZZ Policjantów
Rafał Jankowski