Związkowcy z łódzkiego wybrali

ilustracja

W dniach 29-30 czerwca 2022 roku odbyła się Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. łódzkiego.

Podczas konferencji Przewodniczący ZW kol. Krzysztof Balcer przedstawił sprawozdanie z działalności statutowej i finansowej Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Łodzi, w VII kadencji. Sprawozdanie zostało bardzo pozytywnie ocenione przez delegatów. Wyrazem czego było otrzymanie absolutorium przez dotychczasowe Prezydium ZW NSZZ Policjantów w Łodzi.

Następnie delegaci wybierali nowe władze Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Łodzi oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący ZW – Balcer Krzysztof

Wiceprzewodniczący ZW – Borowiecki Tomasz

Wiceprzewodniczący ZW – Ciesek Paweł

Wiceprzewodniczący ZW – Czyż Jadwiga

Wiceprzewodniczący ZW – Kłubowicz Grzegorz

Wiceprzewodniczący ZW – Kołodziejczyk Robert

Wiceprzewodniczący ZW – Majka Daniel

Wiceprzewodniczący ZW – Milczarek Sławomir

Wiceprzewodniczący ZW – Pawłowski Tomasz

Wiceprzewodniczący ZW – Pieniążek Robert

Wiceprzewodniczący ZW – Sujka Mariusz

Przewodniczący WKR – Sobierajski Mariusz

Wiceprzewodniczący WKR – Juszczak Magdalena

Wiceprzewodniczący WKR – Nems Arkadiusz

Wiceprzewodniczący WKR – Cyganek Robert

Wiceprzewodniczący WKR – Mularczyk Łukasz

 

Wybrano też delegatów na Zjazd Krajowy NSZZ Policjantów.

Nowo wybranym władzom ZW NSZZ Policjantów w Łodzi gratulujemy i życzymy owocnej służby na rzecz funkcjonariuszy.