ZT Gostyń: Spotkanie Gwiazdkowe dla dzieci

ilustracja

10 grudnia 2017r. na Sali Widowiskowej MGOK Hutnik Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów przy KPP w Gostyniu zorganizował spotkanie gwiazdkowe dla dzieci. W spotkaniu mogły uczestniczyć dzieci policjantów należących do związku, nie należących jaki i pracowników cywilnych jednostki. Na spotkanie zapisanych zostało 55 dzieci.

Punktualnie o godz. 15.00 Przewodniczący ZT kol. Wojciech Łysakowski przywitał dzieci i ich rodziców oraz Św. Mikołaja, który przybył w towarzystwie dwóch swoich pomocnic. Dwie godziny trwały atrakcje jakie zostały przygotowane dla dzieci, które chętnie, wspólnie z rodzicami uczestniczyły w zabawach. Jak się jednak można domyślić największą atrakcją były prezenty, które Święty rozdał dzieciom po wspólnym zdjęciu.