Żołnierze WOT wezwani do natychmiastowego stawiennictwa w jednostkach na szkolenia przeciwkryzysowe

ilustracja

Wszyscy żołnierze WOT zostali wezwani do natychmiastowego stawiennictwa w jednostkach na szkolenia przeciwkryzysowe. Do godzin popołudniowych 1 listopada żołnierze WOT odbywają szkolenia w jednostkach wojskowych, które są ukierunkowane na nabycie umiejętności, które zostaną wykorzystane w działaniach przeciwkryzysowych.

Powodem wezwania była potrzeba uzupełnienia wybranych kompetencji przez cały stan osobowy oraz dokonanie synchronizacji działań we wszystkich liniach wysiłku operacji Trwała Odporność do końca 2020 roku.

“Przekroczenie progu 20 tys. zachorowań dziennie było w planach resortu obrony narodowej punktem, który formalnie uruchamia dodatkowe zaangażowanie Sił Zbrojnych do wsparcia działań przeciwepidemicznych” – poinformował rzecznik sił zbrojnych w komunikacie i dodał, że “wyjątkowa sytuacja, z jaką mamy obecnie do czynienia, wymusiła elastyczne podejście do powołania”.

Podkreślono, że ze stawiennictwa zostali zwolnieni żołnierze zatrudnieni w systemie ochrony zdrowia, komunikacji miejskiej, transporcie międzynarodowym i druhowie OSP zaangażowani w działania przeciwkryzysowe. Łącznie do jednostek WOT, oprócz ponad 2220 żołnierzy dzisiaj zaangażowanych w operację, przybyło dodatkowo 19 503 żołnierzy, co stanowi 84 proc. stanów osobowych”.

“Do godzin popołudniowych 1 listopada żołnierze WOT odbywają szkolenia w jednostkach wojskowych, które są ukierunkowane na nabycie kompetencji, które zostaną wykorzystane w działaniach przeciwkryzysowych. Są to szkolenia medyczne, przeciw epidemiologiczne, ale też topografii wojskowej na potrzeby zwiększonego zaangażowania w monitoring kwarantanny”.