Zawieszenie akcji protestacyjnej i dalsze rokowania

ilustracja

Pozytywny odbiór zapowiadanych na przyszły rok podwyżek i otwartość na kontynuowanie dialogu w sprawie mechanizmów zachęcających funkcjonariuszy do dłuższej służby pozwoliły Zarządowi Głównemu NSZZ Policjantów na zawieszenie akcji protestacyjnej do czasu wdrożenia rozwiązań zagwarantowanych przez resort Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podobną decyzję podjął w ubiegłym tygodniu NSZZ FSG.

W dniu 19 grudnia 2022 r. w Warszawie odbyło się pierwsze po Krajowym Zjeździe Delegatów posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Najważniejszym punktem obrad była ocena rozwiązań mających wpływ na przyszłoroczny wzrost uposażeń funkcjonariuszy. Członkowie Zarządu Głównego poddali ocenie zarówno wszystko to, co Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawił Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych na ostatnim spotkaniu w dniu 5 grudnia, jak i reakcje funkcjonariuszy, którzy przy użyciu udostępnionych „kalkulatorów” obliczali planowaną podwyżkę uposażeń i przewidywaną wysokość emerytur.

Kierując się koniecznością kontynuowania rokowań z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zarząd Główny NSZZ Policjantów zawiesił akcję protestacyjną do czasu wdrożenia dotychczasowych uzgodnień. Decyzja Zarządu Głównego otwiera drogę do rozmów na temat dalszego wzmacniania progresywnego wzrostu uposażeń oraz sposobów rekompensowania inflacji w dalszej perspektywie roku 2024.

W odpowiedzi na pytania dotyczące zwiększenia tegorocznego funduszu nagród, przewodniczący Rafał Jankowski otrzymał od Zastępcy Komendanta Głównego Policji zapewnienie, że w dniu jutrzejszym (20 grudnia) do komend wojewódzkich trafią informacje o przekazaniu dodatkowych środków, które jeszcze przed Świętami mają trafić do policjantów.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów