ZABRZE – WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI

ilustracja

W Strefie Carnall Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Policji pod patronatem Komendanta Głównego Policji generalnego inspektora doktora Jarosława Szymczyka. Gospodarzem uroczystości byli Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn, Prezydent Miasta Zabrze i Komendant Miejski Policji w Zabrzu. Uroczystość jak zawsze była okazją, aby awansować policjantów na wyższe stopnie i wyróżnić najbardziej zasłużonych, a także podziękować policjantom i pracownikom Policji za ich służbę i zaangażowanie.
Podczas tegorocznych obchodów Święta Policji Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn, w asyście swoich zastępców, oddał hołd i złożył wiązankę pod Grobem Policjanta Polskiego oraz pod Tablicą Pamięci poświęconą stróżom prawa, którzy stracili życie na służbie.

Główna część uroczystości rozpoczęła się o 10.00 mszą świętą w kościele świętej Anny w Zabrzu, a następnie zbiórką pododdziałów w Strefie Carnall Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Punktualnie o 11.30 dowódca uroczystości złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach i po odegraniu Hymnu Państwowego, minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich poległych w służbie policjantów oraz policjantów, którzy zmarli na chorobę Covid-19.

Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn przywitał wszystkich zaproszonych gości. Uroczystość swoją obecnością uświetnili przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Alina Nowak reprezentująca Marszałka Województwa Śląskiego i Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele policyjnych związków zawodowych, duchowieństwa oraz zaprzyjaźnionych służb mundurowych i instytucji.

Podczas ceremonii wicewojewoda śląski wręczył Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach nadinspektorowi Romanowi Rabsztynowi Srebrny Krzyż Zasług. Następnie wicewojewoda śląski, w asyście szefa śląskich policjantów wręczył pozostałe nadawane przez Prezydenta RP odznaczenia. Brązowym Krzyżem Zasługi wyróżnieni zostali: aspirant sztabowy Jacek Bryła z KWP w Katowicach oraz aspirant sztabowy Artur Mendera z KPP w Mikołowie. Spośród wyróżnionych Złote Medale “Za długoletnią służbę” otrzymali: nadkomisarz Paweł Rybarczyk z KMP w Tychach, podkomisarz Ireneusz Telenga z KMP w Bytomiu, aspirant sztabowy Jerzy Kiepura z SPPP w Częstochowie, aspirant sztabowy Adam Kociak z KPP w Tarnowskich Górach oraz starszy aspirant w stanie spoczynku Arkadiusz Kasprzak z SPPP w Częstochowie.

Po wręczeniu odznaczeń nadanych przez Prezydenta RP głos zabrał wicewojewoda śląski, który podziękował policjantom garnizonu śląskiego za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom województwa śląskiego i pogratulował policjantom dzisiejszych awansów i wyróżnień. “Proszę Was wszyscy policjanci o to: nie ustawajcie w tym, co robicie, bo robicie wszystko znakomicie” – powiedział I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczył odznaczenia nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Medal „Za zasługi dla Policji” otrzymał podpułkownik SW Łukasz Górny – Dyrektor Okręgowy SW w Katowicach. Złotą odznaką „Zasłużony policjant” wyróżnieni zostali: inspektor Arkadiusz Więcek z KPP w Będzinie oraz młodszy inspektor Sławomir Fendler z KWP w Katowicach.

Następnie wicewojewoda śląski, w asyście Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, wręczył nadawaną przez Ministra Spraw i Administracji Odznakę Honorową „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”. Odznakę otrzymał sierżant sztabowy Grzegorz Szymusiński z Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach.

Wicewojewoda śląski, w asyście przedstawiciela resortu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz szefa śląskich policjantów, wręczył nadawany przez Ministra Obrony Narodowej Medal „Za zasługi dla obronności kraju”. Medal otrzymała komisarz Anna Maszczyk z KMP w Częstochowie.

Podczas uroczystości przedstawicielka Marszałka Województwa Śląskiego wręczyła nadawane przez Sejmik Województwa Śląskiego Odznaki Honorowe „Za zasługi dla województwa śląskiego”. Odznaki odebrali: inspektor doktor Gabriela Socha – Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach oraz aspirant sztabowy Waldemar Skotarski – Kapelmistrz Orkiestry KWP w Katowicach.

Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczył akty mianowania na wyższe stopnie policyjne policjantkom i policjantom pełniącym służbę w garnizonie śląskim.

Uroczystość była również okazją do wręczenia nagród wyróżnionym zabrzańskim policjantom przez Prezydent Zabrza Małgorzatę Mańkę-Szulik.

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa śląskiego aspirant sztabowy Michał Szczęśniak wręczył wyróżnionym Medale XXX-lecia powstania NSZZ Policjantów.

Po wręczeniu wszystkich wyróżnień, odznaczeń i awansów Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Alina Nowak odczytała list Marszałka Województwa Śląskiego. “Drogie policjantki i drodzy policjanci, Wasze kompetencje i profesjonalizm w reagowaniu na różne sytuacje, również te najtrudniejsze, są powszechnie znane i cenione” – odczytała przedstawicielka Marszałka.

Jako ostatni głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach. Generał podkreślił rolę Policji w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii. “To szereg zadań, które spadły na nas, zadań, do których nikt nie był przygotowany, nikt nie miał gotowych rozwiązań, scenariuszy postępowania (…), każdego dnia podejmowaliśmy nowe wyzwania i nowe obowiązki, przy czym te dotychczasowe nie został z nas zdjęte. Tym bardziej dziękuję za ten kolejny ciężki rok służby, służby na wysokim poziomie” – zwrócił się do swoich policjantów nadinspektor Roman Rabsztyn.

Komendant podziękował wszystkim stróżom prawa za codzienne zaangażowanie w służbie, rzetelność i profesjonalizm. Docenił oddanie funkcjonariuszy oraz wyrozumiałość ich rodzin, tak potrzebną w codziennej ciężkiej służbie.

Po przemówieniach odbyła się defilada z udziałem Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Kompanii Honorowej, po której dowódca uroczystości złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach o zakończeniu tegorocznych wojewódzkich obchodów Święta Policji.

Organizatorem Święta Policji był Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach wraz z Komendą Miejską Policji w Zabrzu.

W tym roku w śląskim garnizonie awanse otrzymało w sumie 3345 policjantek i policjantów: 1 w korpusie generałów, 255 w korpusie oficerów, 1170 w korpusie aspirantów, 1495 w korpusie podoficerów oraz 424 mundurowych w korpusie szeregowych Policji.