Wybory Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów Szkoły Policji w Katowicach

ilustracja

6 czerwca br . odbyło się Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze delegatów NSZZ Policjantów Szkoły Policji w Katowicach, podczas którego wybrano kol. Pawła Sitkę na Przewodniczącego Zarządu Szkolnego.

Wybrano także pozostałe osoby do Zarządu Szkolnego i Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów Szkoły Policji w Katowicach.

Zarząd Szkolny NSZZ Policjantów Szkoły Policji w Katowicach, będzie funkcjonował w następującej strukturze organizacyjnej:

Paweł Sitko – przewodniczący Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów;

Arkadiusz Chechelski – wiceprzewodniczący Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów;

Tomasz Głuchowski – wiceprzewodniczący Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów;

Krzysztof Kasprzycki – wiceprzewodniczący Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów;

Piotr Kuśka– wiceprzewodniczący Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów.

Komisja Rewizyjna NSZZ Policjantów Szkoły Policji w Katowicach, będzie funkcjonowała w składzie:

Aleksandra Kukuła – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów;

Adrian Grela – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów;

Daniel Krupa – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów.

 

Dotychczasowy Przewodniczący Grzegorz Łagódka nie ubiegał się o reelekcję w strukturach Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów Szkoły Policji w Katowicach.

Ustępującemu Zarządowi dziękujemy za wieloletnią współpracę, a nowemu życzymy samych sukcesów.