Wybory do ZW FZZ województwa wielkopolskiego

ilustracja

Dzisiaj odbyły się wybory do ZW FZZ województwa wielkopolskiego na kolejną kadencję podczas, których Kolega Dariusz Żak został wybrany na funkcję I Wiceprzewodniczącego ZW a Tomasz Klonowski na funkcję Wiceprzewodniczącego.

W Komisji Uchwał i Wniosków NSZZ Policjantów reprezentowali Kol. Grzegorz Żurek oraz Kol. Patryk Szymski natomiast w Komisji skrutacyjnej do pomocy wybrano Kol. Mateusza Przybyłowskiego.

Przewodniczym po raz kolejny został wybrany Kolega Krzysztof Małecki.

Gratulujemy