W bezpośrednim dostarczaniu żywności nie mogą brać udziału policjanci. Są jednak zaangażowani w procedurę.

ilustracja

W procedurę dostarczania niezbędnych produktów dla osób będących w kwarantannie zaangażowana jest pomoc społeczna, policja, ochotnicze straże pożarne i Wojska Obrony Terytorialnej. Nadal nie wiadomo jednak, kto przyniesie zakupy. Wkrótce powinny być znane szczegóły – informuje portal Prawo.pl w artykule zatytułowanym: “Zakupów w kwarantannie nie zrobi policjant ani pomoc społeczna, ale współpracują”

Kwarantanna w związku z koronawirusem dotyczy osób zdrowych, które miały styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Nakładana jest w drodze decyzji administracyjnej przez państwowego, powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego.

Procedury dostarczania żywności dla potrzebujących w kwarantannie

  • Sanepid podaje informacje o osobach objętych kwarantanną do lokalnego ośrodka pomocy społecznej. Następnie Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje, czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej – zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej taka ocena powinna odbywać się telefonicznie.
  • Jednocześnie Ministerstwo Rodziny Pracy i Pomocy Społecznej (MRPiPS) dostarcza ośrodkom pomocy społecznej wykaz organizacji deklarujących pomoc żywnościową oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej lub Policji wraz z kontaktami.
  • Następnie OPS składa do jednej ze wskazanych przez MRPiPS organizacji zapotrzebowanie na konkretne produkty. Ministerstwo Rolnictwa informuje, że pomoc żywnościową zadeklarowały Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, Caritas i Stowarzyszenie Odra-Niemen.
  • OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP,WOT lub POLICJI skąd odebrać żywność i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.

Pomoc społeczna pośredniczy, ale nie kupuje

Żywności dla osób w kwarantannie nie będzie też dostarczała pomoc społeczna. Jak informowaliśmy, obawy środowisk pomocy społecznej budziła zapowiedź angażowania w te działania pracowników socjalnych, którzy nie zostali przeszkoleni w tym zakresie, nie zostały dla nich opracowane procedury, a także nie posiadają na wyposażeniu niezbędnych środków ochrony osobistej.

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej nie uczestniczą w bezpośrednim dostarczaniu żywności osobom poddanym kwarantannie.

Policjanci nie robią zakupów

Jak informuje insp. Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji, rola funkcjonariuszy Policji polega na zapytaniu osób będących w kwarantannie o ich potrzeby np. leki, żywność. – Następnie te informacje przekazujemy służbom odpowiedzialnym za dostarczenie takich produktów.

Policjanci nie robią zakupów, mimo że zdarzają się prośby o to, jest ich bardzo mało. – Za każdym razem informujemy służby odpowiedzialne – podkreśla insp. Mariusz Ciarka.

Funkcjonariusze, którzy sprawdzają miejsce pobytu osób przebywających w kwarantannie domowej nie mają z nimi bezpośredniego kontaktu, bo nie wchodzą do domu.

WOT wesprze osoby w kwarantannie

Od 18 marca dowództwo WOT planuje zorganizować zdalny punkt pomocy psychologicznej dla osób przebywających w kwarantannie, który będzie zbudowany z żołnierzy OT – psychologów z jednostek wojskowych WOT. Pomoc psychologiczna będzie udzielana poprzez bezpłatną infolinię telefoniczną oraz w formie czatu, całodobowo, w rytmie 3-zmianowym. Zespół będzie działał w Zegrzu, w przyszłości możliwe jest uruchomienie central regionalnych.

Poczta ma dostarczać paczki

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, zadeklarował, że Poczta Polska wesprze w doręczaniu przesyłek, także z niezbędnymi artykułami żywnościowymi, jeśli zapotrzebowanie takie zgłoszą samorządy czy pomoc społeczna. Podkreślił, że odbędzie się to z zachowaniem bezpieczeństwa, szczególnie dla osób, które te przesyłki wykonują, ale także i dla tych, którzy je odbierają, będąc w kwarantannie.

Osoby, które wróciły z zagranicy

Od 15 marca osoby, które wróciły z zagranicy muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie. Odbywają ją pod adresem, który podały w karcie lokalizacyjnej. Jeśli nie ma możliwości odbycia kwarantanny w domu, można ją odbyć we wskazanym przez służby ośrodku podane podczas przekraczania granicy.

Złamanie kwarantanny podlega karze wynikającej z Kodeksu karnego lub nakładanej przez służby sanitarne. Grzywna wynosi 5 tys. zł.

Czytaj więcej na Prawo.pl: