Uroczysty Zarząd NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

ilustracja

27 lipca 2019 r. stał się bardzo ważnym dniem w historii NSZZ Policjantów województwa małopolskiego. Kilkudniowe przygotowania do uroczystości w ramach obchodów Święta Policji oraz 100 rocznicy powołania Polskiej Policji rozpoczęły się wspólnym wyjazdem do Kopalni Soli w Wieliczce a następnie uroczystym zarządem w auli św. Szymona w Klasztorze Ojców Bernardynów.

Kopalnia soli w Wieliczce

Małopolscy związkowcy wraz z zaproszonymi gośćmi o godz. 13:00 udali się do Kopalni Soli w Wieliczce gdzie mieli możliwość podziwiać tzw. trasę górniczą. Na miejscu czekała na nich niezapomniana przygoda, fascynujące spotkanie z górniczymi tradycjami i obrzędami. Wyjazd miał na celu przybliżenie bogactwa kulturowego, historycznego oraz naturalnego Małopolski. Wspólna wycieczka była wspaniałym doświadczeniem zwłaszcza dla gości z zagranicy wśród których znaleźli się delegaci ze Słowacji, Holandii oraz Węgier.

Uroczysty Zarząd NSZZ Policjantów woj.małopolskiego

Klasztor Ojców Bernardynów leżący u podnóża Wzgórza Wawelskiego, przy ul. Bernardyńskiej 2 w Krakowie emanuje dostojeństwem oraz historyczną powagą. Przybyli goście mogli podziwiać ściany pokryte religijnymi freskami oraz wspaniałe barokowe budownictwo.

Uroczystość rozpoczął Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorza Gubała który powitał zaproszonych gości. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta wraz z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej Policji, mł.insp. Zbigniew Nowak Komendant Miejski Policji w Krakowie, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów asp. szt. Rafał Jankowski wraz z wiceprzewodniczącym podinsp. Andrzejem Szarym , Przewodniczący Zarządów Wojewódzkich z woj. śląskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, delegacje zagraniczne Policji ze Słowacji, Holandii,Węgier oraz wielu znamienitych gości, którzy przez swoją działalność przyczynili się do rozwoju NSZZ Policjantów woj.małopolskiego.

Po części powitalnej przyszła pora na wręczenie odznaczeń oraz wyróżnień za działalność na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego. Złotym Krzyżem za zasługi dla NSZZP woj. małopolskiego odznaczeni zostali: Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Przewodniczący ZG NSZZP asp. szt. Rafał Jankowski, Wiceprzewodniczący ZG podinsp. Andrzej Szary. W trakcie uroczystości wyróżniono 92 osoby. Krzyżem Niepodległości z Gwiazdą Klasy I – 7 osób, Odznaką Honorową za działalność dla NSZZP – 1, Złotym Krzyżem za zasługi dla NSZZP – 12 osób, Srebrnym Krzyżem za zasługi dla NSZZP – 10 osób, Brązowym Krzyżem za zasługi dla NSZZP – 33 osoby, Krzyżem 25 lecia NSZZP- 2 osoby, Medalem Pamiątkowym – 27 osób.

Następnie przyszła kolej na przemówienia. Kolejno głos zabrali Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów asp. szt. Rafał Jankowski, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta. Wszyscy mówcy w swoich wypowiedziach gratulowali Przewodniczącemu ZW NSZZP woj.małopolskiego podinsp.Grzegorzowi Gubale oraz członkom poszczególnych zarządów terenowych wspaniałej działalności na rzecz policjantów garnizonu małopolskiego. Przewodniczący ZG NSZZP asp.szt. Rafał Jankowski zwrócił uwagę zebranych gości, na to że liczba członków małopolskiego związku od 2017 r kiedy ster objął podinsp.Grzegorz Gubała wzrosła z ponad 1000 do prawie 3500. Wszyscy przemawiający życzyli sukcesów zarówno w służbie, jak i działalności związkowej.

Więcej fotografii pod poniższym linkiem