Uroczystość odsłonięcia Kamienia Pamięci ku czci poległych policjantów w służbie

ilustracja

Przed nowo wyremontowaną siedzibą Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy odbyła się uroczystość odsłonięcia Kamienia Pamięci ku czci poległych policjantów w służbie.

Idea upamiętnienia poległych w służbie policjantów województwa wielkopolskiego narodziła się w 2018 r. podczas spotkania Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa kujawsko-pomorskiego. Pomysł zyskał przychylność i wsparcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

W uroczystości odsłonięcia Kamienia Pamięci ku czci poległych policjantów w służbie Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się 1 października 2021r. wzięli udział m.in. Zbigniew Ostrowski Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, asp. szt. Rafał Jankowski Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, mł. insp. Andrzej Szary Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, podinsp. Krzysztof Musielak Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji, a także pomysłodawcy i współorganizatorzy tego przedsięwzięcia, których reprezentował mł. insp. Piotr Kujawa Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego.

W swoim wystąpieniu Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Piotr Leciejewski powiedział między innymi:
„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa do przyszłości” – to słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jesteśmy dzisiaj w tym miejscu, aby odsłonić ten skromny obelisk. To miejsce, które będzie przypominało o poległych policjantach… Pamięć o poległych i zaginionych, którzy ponieśli najwyższą cenę, ona musi być przez nas wszystkich kultywowana… .

Podinsp. Krzysztof Musielak Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji podkreślił rolę Związków Zawodowych przy tym przedsięwzięciu:
„Bardzo cieszę się z faktu, że my jako depozytariusze pamięci, o tych którzy byli przed nami i w imię wolności, w imię niepodległości, w imię honoru oddawali swe życie, dzisiaj są z nami, w naszej pamięci, w naszych sercach, w naszych umysłach. Chylę czoła przed Kolegami i Koleżankami ze Związków Zawodowych, że honoru policjanta bronią i o tym honorze mówią.”.

Następnie głos zabrał mł. insp. Piotr Kujawa Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego:
„Jesteśmy dziś tutaj, aby uczcić pamięć Tych, na przestrzeni tak długich dziejów od roku 1919 do czasów współczesnych, którzy odeszli wypełniając słowa przysięgi i roty ślubowania do końca. „Pamięcią Waszą żywymi będziemy” – jak ważna jest pamiętać tych, którzy odeszli, jak ważne jest przekazywać młodszym kolegom, o tym ze służba policjanta jest trudna… Tym skromnym Kamieniem Pamięci chcemy uczcić heroizm policjantek i policjantów, ich codzienność, codzienność, która może przerodzić się w bohaterstwo, kiedy staniemy na drodze zła i będziemy musieli temu złu się przeciwstawić”.

Uroczystości towarzyszyła także obecność Asysty Honorowej i pocztów sztandarowych ZW NSZZ Policjantów województwa kujawsko-pomorskiego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

 

źródło: Odsłonięcie Kamienia Pamięci 2021.10.04