Uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego

ilustracja

10 grudnia 2019 r. był bardzo ważnym dniem dla całego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego. Tego dnia już o godz. 9.30 rozpoczęło się posiedzenie Prezydium Zarządu, zaś o 10.00 w sali konferencyjnej hotelu Victoria w Lublinie odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego.

Było to typowo robocze spotkanie, na którym zapadło wiele istotnych dla nas decyzji, ponadto Przewodniczący Zarządu przedstawił informacje z prac Prezydium Zarządu Głównego, które odbyło się dzień wcześniej w biurze ZG w Warszawie.

O godz. 12.00 po przybyciu zaproszonych gości odbyła się część uroczysta posiedzenia. Wśród gości byli: insp. Robert Szewc – Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, Komendanci Miejscy i Powiatowi,Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Policji – Józef Ćwikliński, Przewodniczący Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji – Tadeusz Miciuła przedstawiciele bratnich służb mundurowych, przedstawiciele firm i zakładów pracy oraz przedstawiciele Zarządów Wojewódzkich NSZZ Policjantów: województwa mazowieckiego – Przewodniczący Dariusz Brzezicki wraz z wiceprzewodniczącym Tomaszem Stopą, województwa małopolskiego – Przewodniczący Grzegorz Gubała wraz z wiceprzewodniczącym Konradem Nowaczkiem oraz województwa śląskiego – wiceprzewodniczący Grzegorz Kuliberda oraz wiele innych osób zaprzyjaźnionych z naszym związkiem zawodowym Policjantów.

Przewodniczący przedstawił gościom oraz oficjalnie przekazał do biura Zarządu, podziękowanie od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, które zostało przekazanie podczas uroczystej gali w dniu 3 grudnia 2019 r. podsumowującej lubelskie obchody 100 rocznicy powstania Polskiej Policji. Podziękowanie jest skierowane do całego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego reprezentowanego łącznie przez 30 osób, przedstawicieli wszystkich komórek organizacyjnych KWP w Lublinie.

W ten części Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego i jednocześnie wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Artur Garbacz z ogromną przyjemnością wręczył najwyższe odznaczenie związkowe „Krzyż Niepodległości I stopnia” niżej wymienionym osobom:

 • insp. Robert Szewc- Komendant Wojewódzkie Policji w Lublinie,
 • Pan Adam Młodziejewski – Dyrektor Hotelu Zamek w Janowie Podlaskim,
 • mł. insp. Grzegorz Pietrusik – Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej,
 • mł. insp. Mariusz Kołtun – Komendant Miejski Policji w Chełmie,
 • insp. Paweł Paździor – komendant Powiatowy Policji w Łęcznej,
 • mł. insp. Andrzej Antoniewski – Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie,
 • nadkom. Jacek Dzikowski – Komendant Powiatowy Policji w Kraśniku,
 • kom. Szymon Mroczek – Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim.

Medalami „Krzyż Niepodległości II stopnia” zostali odznaczeni kolejno:

 • Maciej Jezior – Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów OPP w Lublinie,
 • Jakub Konwa – Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów KPP w Janowie Lubelskim,
 • Dariusz Cieniuch – wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów woj. lubelskiego,
 • Małgorzata Kozioł – członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów woj. lubelskiego,
 • Grzegorz Czerwiński – wiceprzewodniczący ZT NSZZ Policjantów KPP w Lubartowie.

Medalami wydanymi z okazji „100 rocznicy powstania Polskiej Policji” zostali uhonorowani:

 • Paweł Joński – Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów KPP w Łukowie,
 • Jarosław Malinowski – Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów KPP w Rykach,
 • Łukasz Wójcik – wiceprzewodniczący ZT NSZZ Policjantów KPP w Lubartowie,
 • Łukasz Smolak – wiceprzewodniczący ZT NSZZ Policjantów KPP w Lubartowie,
 • Marek Bocian – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Lubartowie,
 • Radosław Woś – Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Świdniku.

Melami okolicznościowymi „Za zasługi dla ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego” zostali uhonorowani:

 • Pan Kazimierz Pidek – Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie,
 • Pani Monika Woźniak – Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Lublinie,
 • Urban Kolman – Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Piotr Krępecki – Policjant OPP w Lublinie,
 • Marcin Kotowski – Policjant OPP w Lublinie,
 • Krzysztof Palczewski – Przewodniczący Zakładowej Organizacji Izbowej Celnicy.PL w Lublinie,
 • Aleksander Fit – Przewodniczący Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony zs. w Lublinie,
 • Krzysztof Kołodziejczak – Dyrektor Seris Konsalnet w Lublinie,
 • Tomasz Struk – Wiceprzewodniczący ZT NSZZ Policjantów KMP w Białej Podlaskiej.

Bardzo miłym akcentem było uhonorowanie Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego Artura Garbacza przez Przewodniczącego ZG Rafała Jankowskiego medalem wydanym z okazji 100 lecia powstania Polskiej Policji”.

W zastępstwie Rafała Jankowskiego, którego bardzo ważne sprawy związkowe zatrzymały w Warszawie wystąpił kol. Dariusz Brzezicki – pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego.

Po okolicznościowych wystąpieniach gości, przeszliśmy do sali kongresowej, gdzie odbyło się spotkanie opłatkowe wraz z uroczystym obiadem.

Życzenia dla wszystkich złożyli Przewodniczący Artur Garbacz oraz Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc.

Opłatek poświęcili księża kapelani – Bogdan Zagórski i Marcin Gościk.