Sejm uchwalił “Tarczę 3.0”. Ustawa sankcjonuje prawo do 100% uposażenia za okres nieobecności w służbie spowodowany kwarantanną i znosi limit nadgodzin. Kolej na Senat RP

ilustracja

Sejm uchwalił 30 kwietnia 2020′ pakiet ustaw zwany„Tarczą Antykryzysową 3.0. Ustawa sankcjonuje między innymi prawo do 100% uposażenia za okres nieobecności w służbie spowodowany kwarantanną lub izolacją i zniesienie limitu nadgodzin w Policji. Teraz ustawa trafiła do Senatu RP

Przyjęta przez Sejm ustawa wprowadza między innymi uzupełnienie do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.). Uzupełnienie dotyczy usankcjonowania prawa do 100% uposażenia za okres nieobecności w służbie spowodowany poddaniem się obowiązkowej kwarantannie lub izolacji wraz z dodatkami o charakterze stałym oraz zniesienie limitu nadgodzin.

Warto podkreślić, że dotychczas policja przyznawała pełne wynagrodzenie podczas kwarantanny, na podstawie przepisów ustaw pragmatycznych. Odbywało się tak  dzięki interwencji NSZZ Policjantów. Po uchwaleniu przez Sejm i akceptacji przez Senat zaproponowanej przez rząd Tarczy 3.0., kwestia wypłaty pełnego wynagrodzenia za czas kwarantanny zostanie uregulowana w przepisach ogólnych i dotyczyć będzie wszystkich mundurowych formacji, nowe przepisy mają obowiązywać z mocą od 1 kwietnia.

Nowelizacja, wprowadza do tarczy antykryzysowej artykuł 31 zzi zgodnie z którym, “w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii  nie stosuje się przepisu art. 33 ust. 2a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Policjantowi w zamian za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji przysługuje w okresie rozliczeniowym czas wolny od służby w tym samym wymiarze albo po zakończeniu okresu rozliczeniowego rekompensata pieniężna.