Szkoła Policji w Pile podsumowała rok 2018′

ilustracja

W ostatnim dniu stycznia br. odbyła się w Szkole Policji w Pile odprawa podsumowująca rok 2018′.

Odprawę poprowadziła Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak – Krzeszewska. Udział w spotkaniu wzięli również zastępcy komendanta, kierujący komórkami organizacyjnymi, policjanci i pracownicy SP Piła a także przewodniczący NSZZ Policjantów w Szkole Policji w Pile, podkom. Przemysław Zublewicz.

Podczas swojego wystąpienia podkom. Przemysław Zublewicz przedstawił zebranym przedsięwzięcia zrealizowane w roku 2018′. Miniony rok ocenił jako dobry i aktywny czas. Wiele było wydarzeń, konkursów zawodowych, przedsięwzięć i turniejów sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez szkolne zawiązki zawodowe.  Ponadto NSZZ Policjantów w Szkole Policji w Pile wspomagał policyjnych sportowców w ich udziale w imprezach na arenie narodowej i międzynarodowej.

Podkom. Przemysław Zublewicz wskazał także to, że związki zawodowe są zaangażowane w pomoc potrzebującym policjantom i ich rodzinom udzielając pomocy materialnej i finansowej.

Warto podkreślić, że NSZZ Policjantów w SP Piła współpracuje z innymi wojewódzkimi zarządami związków zawodowych oraz związkami zawodowymi zaprzyjaźnionych służb mundurowych z Polski.

Wszelkie podjęte działania miały na celu przede wszystkim pomagać, rozwijać i integrować środowisko zawodowe.

Przewodniczący NSZZ Policjantów w SP Piła skierował do Pani Komendant Szkoły Policji w Pile podziękowania za dotychczasową współpracę. Wyraził również wolę dalszej współpracy w kolejnych latach.
Podkom. Przemysław Zublewicz zwrócił się również do kierownictwa poszczególnych komórek SP Piła z prośbą o zwrócenie uwagi na działania związków zawodowych, jakość współpracy i większą chęć uczestnictwa w różnych przedsięwzięciach.

M.B.