Szkoła Policji w Pile – Jubileusz asp. sztab. Ryszarda Rudnickiego

ilustracja

Z okazji 30-lecia służby asp. sztab. Ryszarda Rudnickiego przewodniczący Zarządu NSZZ Policjantów Szkoły Policji w Pile kol. Przemysław Zublewicz oraz v-ce przewodniczący kol. Mateusz Pałys wręczyli okolicznościową tablicę Jubilatowi.

Nasz kolega do służby przyjął się w 1991r. Swoją pracę rozpoczął w Wydziale Prewencji KWP we Wrocławiu. Wkrótce trafił do Kompanii Antyterrorystycznej KAT we Wrocławiu. Od 1996r. związany jest z Piłą. W tym czasie przeszedł do dalszego pełnienia służby do Komendy Powiatowej Policji w Pile, gdzie pełnił służbę w pionie prewencyjnym, wywiadowczym. Był również członkiem nieetatowej grupy realizacyjnej. W 2000r. asp. sztab. Ryszard Rudnicki przeszedł do Sekcji Kryminalnej, do zespołu poszukiwań.

Pięć lat później związał się ze Szkołą Policji w Pile, gdzie pełni służbę do dnia dzisiejszego. Przez wiele lat był instruktorem w Zakładzie Technik Interwencyjnych. Obecnie pracuje na stanowisku młodszego wykładowcy w Zakładzie Kryminalnym Szkoły Policji w Pile.

Kol. Ryszard Rudnicki jest ratownikiem, instruktorem wyszkolenia strzeleckiego, uczestnikiem misji w Kosowie. Cieszy się wielkim szacunkiem i zaufaniem słuchaczy. Jest bardzo pomocny i zaangażowany.

Spytany co jest dla niego w pracy najważniejsze, odpowiada: „Lubię przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie młodym policjantom. Ważne jest dla mnie motywowanie ich do pracy. Dobre wyszkolenie to ich bezpieczeństwo na ulicy. Zawsze cieszy mnie rozwój słuchaczy podczas trwania szkolenia, ich postępy”.
Z okazji jubileuszu serdecznie dziękujemy za 30-letnią służbę, podejmowanie inicjatywy i niezłomny hart ducha. Zarząd Szkolny NSZZ Policjantów życzy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.