Sytuacja kadrowa Policji na dzień 1 grudnia 2021 roku

ilustracja

Dzięki danym otrzymanym w trybie dostępu do informacji publicznej przedstawiamy sytuację kadrową Policji na dzień 1 grudnia  2021 roku.

Na dzień 1 grudnia 2021 roku w Policji brakowało  3879 funkcjonariuszy,  co stanowi  3,75 % stanu etatowego polskiej Policji.

 • przyjęto do służby w 2021 roku – 5478 osoby,
 • zwolniono ze służby w 2021 roku – 3952 funkcjonariuszy,
 • w grudniu ze służby odeszło 157 funkcjonariuszy,
 • w KSC brakuje w chwili obecnej 604 pracowników, a pozostałych pracowników 487

Najgorsza sytuacja jeżeli chodzi o liczbę wakatów panuje w:

 • KSP Warszawa – 978–  9,77%,
 • województwo łódzkie – 479– 7,48%,
 • województwo lubuskie – 114 – 4,16%,
 • województwo pomorskie – 241 – 4,08%,
 • województwo dolnośląskie – 322 –  4,08 %,
 • województwo zachodniopomorskie – 185– 3,92%,
 • województwo wielkopolskie – 323 – 3,86%,
 • województwo śląskie – 383– 3,07%,
 • CBŚP – 147 – 7,34%,
 • CPKP – 46 – 20 ,44%,
 • WSPol Szczytno – 30 – 12,30%,
 • SP w Słupsku – 20 – 11,36%
 • CLKP – 13 – 11,21 %,
 • BSW – 21 – 7,34 %,
 • Rezerwa KGP – 48

Jeżeli chodzi o staż służby to wygląda to następująco:

 • poniżej 3 lat – 13 933,
 • 3 -10 lat – 27 125,
 • 11-15 lat – 20 420,
 • 16 -20 lat – 15 306,
 • 21- 30 lat – 19 245,
 • powyżej 30 lat – 2632

Wiek funkcjonariuszy przedstawia się następująco:

 • poniżej 25 lat – 6 235,
 • 25 – 30 lat – 11 474,
 • 31 – 40 lat – 39 576,
 • 41 – 50 lat – 35 679,
 • powyżej 50 lat – 6 488

Wykształcenie:

 • wyższe – 57 760,
 • policealne – 3294,
 • średnie – 38 379,
 • zawodowe i podstawowe – 19

  Kobiety w Policji:

 • służby kryminalne – 1 119,
 • służba prewencyjna – 9 428,
 • służba wspomagająca – 1 266,
 • służba kontrterrorystyczna – 16

Stan zatrudnienia:

 • oficerów – 13 458,
 • aspirantów – 43 417,
 • podoficerów – 30 819,
 • szeregowych – 11 736

Stan zatrudnienia wg. służb:

 • służby kryminalne – 33 276, w tym kierownictwo 1 854,
 • służby prewencyjne – 61 375,
 • służby kontrterrorystyczne – 826,
 • służby wspomagające – 3924

Mimo panującej pandemii koronawirusa, dzięki intensywnym działaniom służb naboru jednostek polskiej Policji sytuacja kadrowa polskiej Policji uległa wyraźnej poprawie, liczba wakatów wyraźnie spadła. Biorąc pod uwagę fakt, że  w grudniu 2021 roku zostanie przyjętych do służby jeszcze ponad 1 tysiąc osób to można śmiało stwierdzić, że nastąpił wyraźny przełom. Nie można również zapomnieć, że wprowadzenie tzw. świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy ze stażem służby powyżej 25 lat zatrzymało w służbie najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy.

Należy pamiętać, że w pierwszym kwartale 2022 roku (co jest zasadą w każdym roku) odejdzie ze służby najwięcej funkcjonariuszy i wówczas wakat zapewne wzrośnie do ponad 5 tysięcy, nie mówiąc już o wzroście od nowego roku etatów w polskiej Policji, co w konsekwencji spowoduje, że liczba wakatów przekroczy na początku roku znacznie  ponad 10 tysięcy. Jednak taka sytuacja ma swoje plusy. Z jednej strony Komendant Główny Policji będzie dysponował znacznie większymi środkami wakatowymi, które będą mogły być przeznaczone na nagrody motywacyjne, wzrost okresowy dodatków służbowych i funkcyjnych oraz przyjęcie jeszcze w 2022 roku rozwiązań dotyczących dodatków progresywnych lub stażowych, które w większym stopniu będą dedykowane  do funkcjonariuszy ze stażem w przedziale 5 – 25 lat.  Ta grupa funkcjonariuszy wymaga wspólnej troski ze strony ministerstwa, związkowej i służbowej. Z drugiej strony patrząc na rynek pracy oraz stabilność zatrudnienia w naszej formacji w nieodległej przyszłości istnieje również szansa na zatrudnienie w Policji większej ilości funkcjonariuszy, co pozwoli odciążyć od pracy obecnych w służbie policjantów, którzy mają coraz więcej obowiązków np. ochrona granicy, kontrola kwarantann itd. i końca nie widać. Biurokracja to nadal bolączka polskiej Policji. Wakaty to również “doskonałe” źródło niwelowania corocznego niedofinansowania polskiej Policji, które kształtuje się na poziomie grubo ponad 300 mln zł.

Nabór do Policji powinien być tak skonstruowany, aby przyjmować do służby osoby posiadające właściwe cechy psycho-fizyczne, wiedzę ogólną oraz postawę prospołeczną, tak aby nasze motto „Pomagamy i chronimy” nie było kwestionowane. Każde kolejne obniżenie kryteriów przyjęcia do służby nie jest wskazane, gdyż nie jest to dobre dla interesu służby oraz Polaków, którym służymy.

Należy mieć nadzieję, że prowadzenie kursów podstawowych oraz specjalistycznych w pełnym wymiarze  pozwoli na lepsze przygotowanie do służby adeptów sztuki policyjnej. Tylko  szkolenie (dłuższe zapowiada Komendant Główny Policji) na wysokim poziomie zapewni optymalne realizowanie zadań służbowych oraz spowoduje minimalizację błędów w służbie, które rzutują na nasz wizerunek w społeczeństwie. Bez zaufania ze strony obywateli coraz trudniej wykonywać obowiązki służbowe. Pojawia się nieuzasadniony hejt i ataki na funkcjonariuszy np. w Sieci.

W 2022 roku wejdzie w życie nowe rozporządzenie MSWiA dotyczące awansu w grupach zaszeregowania, które może stanowić element budowania ścieżki kariery zawodowej w polskiej Policji. Jednak dopiero w praktyce okaże się czy tak naprawdę się stanie.

W kontekście powyższych stwierdzeń oraz galopującej inflacji Związek bacznie przygląda się rozwiązaniom zawartym w „Polskim Ładzie”, gdyż docierają sygnały, że wielu funkcjonariuszy może stracić na przyjętych rozwiązaniach podatkowych. Jeżeli tak się w praktyce stanie, to muszą być wprowadzone przez władzę w trybie pilnym rozwiązania, które będą rekompensowały te straty.

Biuro Prasowe Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego