Święto Policji w Szkole Policji w Pile

ilustracja

O godz. 12.00 w dniu 18 lipca 2022r. rozpoczęły się uroczyste obchody Święta Policji w Szkole Policji w Pile.

Swoją obecnością mury Szkoły zaszczycił Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster. Obecny był także m.in. były Komendant Szkoły Policji w Pile Pan Roman Sobczak, zawsze niezwykle życzliwie witany przez byłych współpracowników.

Uroczystość z okazji Święta Policji jest doskonałą okazją do nagradzania i awansowania pracowników oraz funkcjonariuszy Policji. W gronie tym znaleźli się członkowie NSZZP w Szkole Policji w Pile.

Wyróżniono także kilkunastu słuchaczy kursów podstawowego oraz specjalistycznych przebywających w Szkole Policji w Pile.

Zarząd Szkolny NSZZ Policjantów w Szkole Policji w Pile reprezentował Przewodniczący Zarządu Szkolnego podkom. Przemysław Zublewicz.

Przewodniczący Zarządu Szkolnego NSZZP w SP Piła podkom. Przemysław Zublewicz dziękuję Panu Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romanowi Kusterowi za szczera rozmowę, to wielki zaszczyt! A Pani Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beacie Rózniak – Krzeszowskiej za zaproszenie na Uroczystość.

Zarząd Szkolny NSZZP w SP Piła wszystkim Policjantkom i Policjantom oraz pracownikom cywilnym z okazji Święta Policji życzy pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Trwajcie w zdrowiu i szczęściu!

Na Wasze ręce składamy także najlepsze życzenia dla Waszych Rodzin i bliskich, dziękując za wsparcie i ogrom życzliwości i zrozumienia dla niełatwej służby!

Dziękujemy za piękną postawę słuchaczom Szkoły Policji w Pile!

Jednocześnie wyrażamy ubolewanie z powodu braku możliwości wspólnego świętowania jak ma to miejsce w całym kraju i odznaczenia funkcjonariuszy odznaczeniami nadanymi przez Zarząd Główny NSZZP.

Dziękujemy wszystkim za obecność w tym ważnym dla nas Dniu!