ŚWIĘTO POLICJI W KALISZU

ilustracja

Wczoraj w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Gospodarzem uroczystości był Komendant Miejski Policji w Kaliszu insp. Dariusz Bieniek. Po raz kolejny święto przebiegało w warunkach obostrzeń wynikających z obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego. Niemniej, mimo prostszej formy, uhonorowano pracę i postawy policjantów uroczystym wręczeniem nominacji na wyższe stopnie policyjne oraz wyróżnień.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu – nadinsp. Piotr Mąka, Starosta Powiatu Kaliskiego – Krzysztof Nosal i Prezydent Miasta Kalisza – Krystian Kinastowski.

Z okazji tegorocznego Święta Policji policjanci kaliskiej jednostki zostali wyróżnieni medalami i odznaczeniami. Srebrny Medal za Długoletnia Służbę otrzymało trzech policjantów, a dwóch uhonorowano Brązowymi Odznakami „Zasłużony Policjant”. Ponadto 118 policjantów otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe: 6 w korpusie oficerów, 50 w korpusie aspirantów, 47 w korpusie podoficerów i 15 w korpusie szeregowych. Akty mianowania na wyższe stopnie policyjne wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu w asyście Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu.

Prezydent Miasta Kalisza ufundował nagrody dla trzech najlepszych dzielnicowych oraz trzech najlepszych policjantów pionu patrolowo-interwencyjnego. Nagrody dla trzech najlepszych policjantów ruchu drogowego oraz trzech najlepszych policjantów z każdego z komisariatów Policji, które mają swoje siedziby na terenie powiatu kaliskiego, wręczył Starosta Kaliski.

Wyróżnieniem „Kryształową Gwiazdą”, wręczonym przez Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KMP w Kaliszu – asp. szt. Przemysława Wiączka zostało uhonorowanych troje policjantów, w tym również była policjantka KMP w Kaliszu.

Szczególny charakter uroczystości nadało podziękowanie za pracę Pani Marii Szcześniak przechodzącej na emeryturę po niespełna 46 latach pracy, w tym ponad 30 letnim stażu pracy w strukturach Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Wyrazy uznania za wieloletnią pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców przekazał Pani Marii Szcześniak Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka, a Komendant Miejski Policji w Kaliszu insp. Dariusz Bieniek podziękował za długoletnią pracę.

Zaproszeni na uroczystość goście dziękowali w swoich wystąpieniach policjantom i pracownikom Policji za nieustającą gotowość do działania w trudnych okolicznościach związanych z pandemią koronawirusa. Jednocześnie podkreślali determinację, wysiłek i poświęcenie, jakie funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wkładają w realizację swoich obowiązków.