Święto Policji w garnizonie mazowieckim

ilustracja

Dzisiaj, tak jak przedstawiciele innych zawodów, to Policja ma swoje święto. Obchody i skromne, ze względu na sytuację pandemiczną uroczystości na terenie garnizonu mazowieckiego rozpoczęły się już 16 lipca 2021 roku na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu – informuje przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego Dariusz Brzezicki.

W kolejnych dniach poszczególne Komendy Powiatowe Policji organizowały obchody Święta Policji na terenach swoich Komend.

Na zaproszenie Komendantów uczestniczyłem w obchodach w Radomiu, Ostrowi Mazowieckiej, Płocku, Ostrołęce i Przasnyszu, reprezentując Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego w Radomiu – dodaje przewodniczący.

W trakcie uroczystości dziękowałem policjantom za trudną służbę wyróżniając ich min. Medalem XXX lecia NSZZP. Wszystkim funkcjonariuszom i członkom ich rodzin składam najserdeczniejsze życzenia pomyślności – podkreśla Dariusz Brzezicki.