Święto Policji 2021 roku w Śremie – 102. rocznica powołania Policji Państwowej

ilustracja

„ … Koleżanki Policjantki, Koledzy Policjanci, Szanowni Pracownicy! W tym miejscu i w tym czasie, tu i teraz, składam Wam podziękowania za tę ciężką służbę i trudną pracę przez ostatni rok. Życzę Wam dalszej satysfakcji z realizacji codziennych zadań oraz tego by Wasz trud był doceniany przez tych, którym jako policjanci służymy – mieszkańców powiatu śremskiego … „ – powiedział mł. insp. Konrad Bartłomiejczak I Zastępca Komendanta podczas uroczystych obchodów Święta Policji w Śremie, które odbyły się z okazji 102. rocznicy powołania Policji Państwowej.
Współorganizatorem Spotkania był ZT NSZZ Policjantów KPP w Śremie na czele z kom. Piotrem Nowackim, Przewodniczącym ZT NSZZ Policjantów.

W tym roku obchody Święta Policji w Śremie odbyły się w środę, 21 lipca. Najpierw, o godz. 09.00 przed Kościołem pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej, delegacja, na czele z mł. insp. Konradem Bartłomiejczakiem I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Śremie, uroczyście złożyła kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym poległych policjantów, którzy w służbie Rzeczypospolitej oddali życie wierni do końca swemu ślubowaniu.

Następnie, przed Komendą Powiatową Policji w Śremie, o godz. 10.00 rozpoczęła się uroczystość, która była centralnym punktem naszych, tegorocznych obchodów Święta Policji.

Mł. insp. Konrad Bartłomiejczak powitał gości zaproszonych na uroczystą zbiórkę: Wicestarostę Śremskiego Piotra Rutę, Burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego, Burmistrza Książa Wielkopolskiego Teofila Marciniaka, Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk Barbarę Wierzbińską, Wójta Gminy Brodnica Marka Pakowskiego, Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego mł. insp. Andrzeja Szarego, Członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów asp. Mateusza Przybyłowskiego oraz I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu nadkom. Romana Bruss.

Po powitaniu zaproszonych gości, a także policjantów i pracowników śremskiego garnizonu, Zastępca Komendanta wygłosił okolicznościowe przemówienie. Mówił o tym, że w związku ze stanem epidemii ostatni rok nie był dla nas łatwym czasem, ale mimo tego, podołaliśmy stawianym nam zadaniom. Podejmowaliśmy interwencje związane z ratowaniem życia i zdrowia mieszkańców naszego powiatu, organizowaliśmy otwarte akcje oddawania krwi i odnosiliśmy sukcesy w ściganiu sprawców przestępstw. Komendant dziękował też za zrozumienie i pomoc władzom samorządowym oraz związkom zawodowym, zarówno policjantów, jak i pracowników Policji. Złożył również serdeczne życzenia śremskim policjantom i pracownikom dziękując za zaangażowanie i codzienny trud.

Jak, co roku nasza uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, wyróżnień i mianowania policjantów na wyższe stopnie służbowe.

– Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „Zasłużony Policjant” asp. szt. Krzysztofowi Tomaszewskiemu. Funkcjonariusz uhonorowany zostanie 30 lipca w Poznaniu, podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji.

– Za zasługi na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów oraz wielkopolskiej Policji nadano Medal XXX-lecia Powstania NSZZ Policjantów: mł. insp. Konradowi Bartłomiejczakowi, podkom. Jarosławowi Kmiecikowi, kom. Dawidowi Lempaszakowi, nadkom. Adamowi Kaźmierczakowi, st. asp. Michałowi Nowackiemu, podkom. Piotrowi Grzelczykowi, sierż. szt. Danielowi Koniecznemu, sierż. szt. Markowi Wosińskiemu, sierż. szt. Tomaszowi Drapikowi, sierż. szt. Marcinowi Dopierała, asp. szt. Robertowi Obarskiemu, sierż. szt. Mariuszowi Półrolniczakowi, st. asp. Przemysławowi Włodarczakowi, asp. Szymonowi Wojciechowskiemu, podkom. Sebastianowi Tasiemskiemu i asp. szt. Krzysztofowi Tomaszewskiemu.

W tym roku w Komendzie Powiatowej Policji w Śremie na wyższe stopnie służbowe zostało mianowanych 31 policjantów: 4 w korpusie oficerów, 13 w korpusie aspirantów, 10 w korpusie podoficerów i 4 w korpusie szeregowych:

– przedterminowo, w drodze wyróżnienia na stopień STARSZEGO APIRANTA POLICJI mianowany został: asp. Michał Nowacki,
– na stopień NADKOMISARZA POLICJI mianowany został: kom. Adam Kaźmierczak,
– na stopień KOMISARZA POLICJI mianowany został: podkom. Dawid Lempaszak,
– na stopień PODKOMISARZA POLICJI mianowani zostali: mł. asp. Magdalena Ciesielska i st. asp. Jarosław Kmiecik,
– na stopień ASPIRANTA SZTABOWEGO POLICJI mianowany został: st. asp. Piotr Projs,
– na stopień ASPIRANTA POLICJI mianowani zostali: mł. asp. Arkadiusz Jankowski i mł. asp. Dawid Wojciechowski,
– na stopień MŁODSZEGO ASPIRANTA POLICJI mianowani zostali: sierż. szt. Marcin Dopierała, sierż. szt. Łukasz Flieger, sierż. szt. Dominik Kapała i sierż. szt. Damian Wesołowski,
– na stopień SIERŻANTA SZTABOWEGO POLICJI mianowani zostali: st. sierż. Tomasz Drapik i st. sierż. Marek Wosiński,
– na stopień STARSZEGO SIERŻANTA POLICJI mianowani zostali: sierż. Albert Janiszewski, sierż. Łukasz Karolewski, sierż. Karolina Śliwińska i sierż. Tomasz Wiła,
– na stopień SIERŻANTA POLICJI mianowany został: st. post. Piotr Kostysiak,
– na stopień STARSZEGO POSTERUNKOWEGO POLICJI mianowani zostali: post. Adam Kędziora, post. Hubert Kosakowski, post. Michał Piorunowski i post. Szymon Rzepka.

Z okazji Święta Policji Komendant Powiatowy Policji w Śremie wyróżnił też pracowników cywilnych. Wyróżnienie otrzymały: Monika Kossowska, Kamila Sobieraj i Magdalena Walkowiak.

Po wręczeniu odznaczeń, awansów i wyróżnień głos zabrali zaproszeni goście. Ciepłe słowa uznania, gratulacje i podziękowania usłyszeliśmy od Wicestarosty Śremskiego Piotra Ruty, Burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego oraz Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego mł. insp. Andrzeja Szarego.

ODZNACZONYM, MIANOWANYM i NAGRODZONYM GRATULUJEMY !

/ Ewa Kasińska / Autorem zdjęć z uroczystości przez Komendą jest Pani redaktor Katarzyna Baksalary z „Tygodnika Śremskiego”, na którą już po raz kolejny mogliśmy liczyć, za co pięknie dziękujemy 🙂 /