Świadczenie dla poległych poza służbą

ilustracja

8 marca br. Senat przyjął bez poprawek projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

 

Czytaj więcej:

https://www.gov.pl/web/mswia/projekt-ustawy-o-swiadczeniu-przyslugujacym-czlonkom-rodziny-poleglych-funkcjonariuszy-lub-zolnierzy-przyjety-przez-senat