Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 30.01.2019 r.

ilustracja

Działając w imieniu funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa, których interesy od lat reprezentowane są przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych krytycznie ocenia dążenia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” zmierzające do wprowadzenia pluralizmu związkowego w Służbie Więziennej i zwraca się do Ministra Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej…

Pełen tekst Stanowiska w załączniku