Spotkanie z Panem Maciejem Awiżeń, Wojewodą Dolnośląskim

ilustracja

W dniu 25 czerwca br. asp.szt. Roman Buczkowski Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego, podinsp. Robert Hamuda Pierwszy Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego oraz kom. Paweł Kowalski Wiceprzewodniczący NSZZ P spotkali się z Panem Maciejem Awiżeń- Wojewodą Dolnośląskim.

Podczas spotkania przedstawiciele naszego ZW NSZZP przedstawili panu Wojewodzie wybrane punkty z tzw. “Pakietu dla Policji”, opracowanego przez NSZZ Policjantów, który opisuje problemy z jakimi boryka się obecnie polska Policja oraz sposoby ich rozwiązania, w kontekście olbrzymiej liczby wakatów na Dolnym Śląsku oraz braku środków finansowych na poprawę funkcjonowania Policji. W powyższej sprawie na ręce Pana Wojewody przekazano pismo. Ponadto asp.szt.Roman Buczkowski poinformował o inicjatywie ZW NSZZ P, które od szeregu lat współorganizuje Dolnośląskie Mistrzostwa Policji w strzelaniu a przez wiele lat obejmował je swoim patronatem Wojewoda Dolnośląski.

Pan Maciej Awiżeń, Wojewoda Dolnośląski jest otwarty na szczerą i merytoryczną dyskusję o problemach naszej formacji, co ma się wyrażać w kolejnych cyklicznych spotkaniach.

Przewodniczący pogratulował Panu Wojewodzie objęcia funkcji oraz życzył wszelkiej pomyślności w realizacji zadań służbowych”