“Skazani na dialog” – Radio Poznań. Pluralizm w służbach mundurowych

ilustracja

30 października 2019′ w audycji Radia Poznań zatytułowanej: “Skazani na dialog. Pluralizm w służbach mundurowych” wystąpił wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Andrzej Szary oraz członek prezydium Forum Związków Zawodowych Krzysztof Małecki.

Andrzej Szary na wstępie przypomniał genezę powstania Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów na tle ówczesnej sytuacji politycznej. – Decyzja o utworzeniu tylko jednego związku w służbach mundurowych (poza PSP, gdzie już istniało więcej związków) miała na celu zabezpieczenie związków przed upolitycznieniem – wyjaśnił Andrzej Szary. – Już w momencie tworzenia naszego Związku w Kiekrzu blisko 30 lat temu, minister spraw wewnętrznych, którym wówczas był nie kto inny, a Czesław Kiszczak, zamierzał utworzyć konkurencyjny związek, by móc sobie podporządkować działalność związkową -podkreślił. – Model jednego związku sprawdził się na przestrzeni 30 lat. NSZZ Policjantów jest jedną z najbardziej licznych, sprawnie działających i posiadających jeden z najwyższych w Polsce poziom uzwiązkowienia organizacją związkową. Teraz przewodniczący NSZZ “Solidarność” Piotr Duda próbuje upolitycznić służby mundurowe, co udało mu się osiągnąć przy pomocy projektu ustawy wniesionej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Po rekordowo krótkim procedowaniu ustawa właśnie weszła 27 października w życie – podsumował Andrzej Szary.

Na zakończenie tej części programu wypowiada się rzecznik NSZZ “Solidarność” Marek Lewandowski. Poniżej komentarz Andrzeja Szarego do wypowiedzi rzecznika “Solidarności:

Andrzej Szary

(…) Powody wprowadzenia pluralizmu związkowego w służbach mundurowych, które przedstawił w audycji Pan Marek Lewandowski, Rzecznik Solidarności można delikatnie nazwać mijaniem się z prawdą i ewidentną manipulacją. – Nie pamiętam, aby w Wielkopolsce był kiedykolwiek problem łączenia funkcji przewodniczącego związku z funkcją kierowniczą, ale można wszystko powiedzieć aby uzasadnić zmianę ustawy tylko dla służb, bo takie ograniczenie nie dotyczy związków cywilnych (…).

(…)To Piotr Duda w imię partykularnego interesu rękami Pana Prezydenta RP bez konsultacji ustawy w Radzie Dialogu Społecznego doprowadził do jej zmiany ze szkodą dla formacji mundurowych. Powstaje retoryczne pytanie dlaczego zaledwie ok. 10% pracowników zrzeszonych jest w związkach zawodowych, a w służbach mundurowych jest ponad 50% funkcjonariuszy? (…)

(…) Strajk nauczycieli wyraźnie pokazał o co chodzi przewodniczącemu Dudzie. Niby protestujemy (głodujemy w Krakowie), a za plecami dogadujemy się z władzą i torpedujemy od środka PROTEST (…).

(…) Służby mają zapisaną ustawowo apolityczność i o to musimy dbać i robić wszystko, aby ograniczyć do minimum działania destrukcyjne Solidarności wewnątrz służb, bo efekt może niebawem okazać opłakany (…)

Audycja do odsłuchania – Tutaj