„SERVIRE AUSO”- POWOŁANO KANCELARIĘ KAPITUŁY NADANIA STATUETKI

ilustracja

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Ordynariusz Warmiński i Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie złożyli swoje podpisy pod porozumieniem ustanawiającym Statuetkę „Servire Auso”.

Wyróżnienie to otrzymają policjanci z garnizonu warmińsko-mazurskiego, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, ryzykując własnym życiem bądź zdrowiem uratowali życie innej osobie bądź swoim wyjątkowym zaangażowaniem przyczynili się do wymiernej poprawy sytuacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

We wtorek (08.06.2021r.) zostało zawarte porozumienie pomiędzy Metropolitą Warmińskim – ks. abp. dr Józefem Górzyńskim, Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie – nadinsp. Tomaszem Klimkiem, Przewodniczącym Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie – podinsp. Sławomirem Koniuszym.

Jak określa Regulamin Nadawania Statuetki „Servire Auso”, wyróżnienie to otrzymają policjanci z naszego garnizonu, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, ryzykując własnym życiem bądź zdrowiem uratowali życie innej osobie bądź swoim wyjątkowym zaangażowaniem przyczynili się do wymiernej poprawy sytuacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Do wyjątkowości zasługi i postaw zasługujących na szczególne uznanie zarówno ze strony przełożonych, jak i społeczeństwa nawiązuje łacińska paremia będąca zarazem nazwą Statuetki.

Uroczystość nadania pierwszej Statuetki wpisana zostanie w tegoroczne wojewódzkie obchody Święta Policji, które zgodnie z decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie zaplanowano na dzień 30 lipca 2021r.

Autorem statuetki odlanej z brązu jest Izydor Borys, uznany artysta i wykładowca akademicki pochodzący z Olsztyna.