Rząd zbyt mało robi, by zatrzymać policjantów w służbie – Andrzej Szary dla Rzeczpospolitej

ilustracja

W przyszłym roku policję czeka rekordowa fala odejść ze służby – piszą w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej Izabela Kacprzak i Grażyna Zawadka w artykule zatytułowanym: “Policjanci masowo odchodzą ze służby”.

Nawet 10 tys. policjantów w latach 2020–2021 r. może zrzucić mundur – wchodzą bowiem w pełną wysługę lat po 28,5 roku służby, która uprawnia ich do najwyższych uprawnień emerytalnych i gwarancji aż 75 proc. wynagrodzenia.

Andrzej Szary

– To funkcjonariusze, którzy przychodzili do nowo tworzonej policji w latach 1990–1991. Pierwsza duża fala wniosków o odejście pojawi się na początku przyszłego roku i nie ma się co dziwić. Rząd mało robi, by ich zatrzymać – mówi Andrzej Szary, szef wielkopolskiego NSZZ Policjantów.

Chodzi m.in. o propozycję, by rząd dołożył doświadczonym policjantom z 25-letnim stażem 50 proc. z hipotetycznej emerytury do pensji, aby zostali na kolejne pięć lat. – Dawałoby to dodatkowe ok. 1,8 tys. zł wynagrodzenia – wyliczają związkowcy.

Rzeczywiście w latach 1990–1993 do policji przyjęto rekordową liczbę osób – 30 tys., z czego dziś pracuje ok. 20 tys. z wysługą 30 lat. – Znaczna ich część chce odejść w czasie, gdy zagwarantowane są podwyżki płac oraz styczniowa waloryzacja. Są też zmęczeni, wypaleni. Przyszłość nie jest pewna, bo może się okazać, że z uwagi na spowolnienie gospodarcze w kolejnych latach żadnych podwyżek nie będzie – tłumaczy jeden z funkcjonariuszy. W cywilu pracują dalej, część idzie do lepiej płatnych służb, jak SOP czy CBA.

Mimo podwyżek płac, sporych środków na program modernizacyjny służb mundurowych liczba chętnych do policji wciąż spada. W tym roku (do 1 października) przyjęto 3162 osoby – najwięcej, 440 osób, do śląskiego garnizonu. Tyle że więcej w tym czasie odeszło – łącznie 4 tys. – cytują dane Komendy Głównej Policji autorki.

W artykule cytowane są także wypowiedzi Mariusza Ciarki, rzecznika komendanta głównego policji– że w grudniu KGP planuje przyjęcie ok. 2 tys. policjantów, a największy odpływ ze służby to styczeń–luty.

Autorki przytaczają komentarze, jakie zamieszczaliśmy na naszym portalu po otrzymaniu  odpowiedzi KGP na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej wystosowany przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego.

Trudną sytuację miały poprawić podwyżki dla policjantów, które weszły w życie od ubiegłego roku. Dzięki nim początkujący w zawodzie po kursie przygotowawczym otrzymuje teraz 3,5 tys. zł brutto (z czego potrąca mu się 18 proc.). – Doceniamy programy promocji pracy w policji, etos munduru. Problem w tym, że dziś młodego człowieka przekonają tylko impulsy finansowe, dobre pieniądze, za które utrzyma rodzinę, pojedzie na wakacje, kupi auto, spłaci kredyt. Zmienił się rynek pracy – dziś to pracownik dyktuje warunki pracodawcy – twierdzi Andrzej Szary.

W ostatnim czasie ujawnił się bardzo niepokojący  trend – szeregi Policji opuszczają nawet kandydaci, którzy dostali się na szkolenie podstawowe. W pierwszym półroczu tego roku na własną prośbę zrobiło to 167 słuchaczy. Tymczasem jeszcze do niedawna dostanie się na tzw. listę rankingową, przejście niełatwych testów (psychologicznego i sprawnościowego) było marzeniem wielu młodych ludzi. Jeszcze w 2008 r., kiedy był kryzys gospodarczy, średnio w kraju o jedno miejsce w policji starało się 18 osób. To już przeszłość. Drugim nowym zjawiskiem w policji jest odchodzenie funkcjonariuszy do cywila po kilkunastu latach pracy, bez praw emerytalnych. Wcześniej było to zjawisko marginalne.

Omówienie (jp)

Cały tekst tutaj

Omówienie artykułu z Rzeczpospolitej zamieszcza także portal infosecurity24.pl

MSWiA szuka sposobu na zatrzymanie w policji odchodzących funkcjonariuszy

W ministerstwie prowadzone są prace nad rozwiązaniem umożliwiającym przyznawanie dodatkowych świadczeń pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy, którzy posiadają co najmniej 25 lat służby i nabyli prawo do emerytury – poinformowało MSWiA

W czwartek “Rzeczpospolita” napisała, powołując się na policyjnych związkowców, że w przyszłym roku policję czeka rekordowa fala odejść ze służby. Gazeta informuje, że nawet 10 tys. policjantów w latach 2020-2021 r. może zrzucić mundur – wchodzą bowiem w pełną wysługę lat, która uprawnia ich do najwyższych uprawnień emerytalnych i gwarancji aż 75 proc. wynagrodzenia.

Jak napisała “Rz”, chodzi m.in. o propozycję, by rząd dołożył do pensji policjantom z 25-letnim stażem 50 proc. hipotetycznej emerytury, aby zostali w służbie kolejne pięć lat.

“To funkcjonariusze, którzy przychodzili do nowo tworzonej policji w latach 1990–1991. Pierwsza duża fala wniosków o odejście pojawi się na początku przyszłego roku i nie ma się co dziwić. Rząd mało robi, by ich zatrzymać”. – Andrzej Szary, przewodniczący wielkopolskiego NSZZ Policjantów.

MSWiA poinformowało dziś, że prowadzone są prace nad rozwiązaniem, które umożliwiłoby przyznawanie dodatkowych świadczeń pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy.

Według ministerstwa, systematycznie podnoszone są uposażenia policjantów. “Od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze dostali podwyżkę w przeciętnej miesięcznej wysokości po 655 zł brutto (wraz z nagrodą roczną). Zabezpieczone zostały też środki na podwyżkę uposażeń od 1 stycznia 2020 roku w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat wraz z nagrodą roczną. Zgodnie z podpisanym 8 listopada 2018 r. porozumieniem pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a stroną społeczną, reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy poszczególnych formacji resortu, od 1 lipca 2019 r. wprowadzono płatne w 100 proc. nadgodziny” – wylicza MSWiA.

Szef związku zawodowego policjantów Rafał Jankowski zaznaczył, że jest punkt porozumienia z 8 listopada, który dotyczy dodatku dla osób w wieku emerytalnym. “Naszym zdaniem ten projekt bardzo wybiórczo traktował część funkcjonariuszy. Chcielibyśmy, żeby to rozwiązanie było bardziej powszechne i żeby były czytelne kryteria określające, kto może z tego dodatku skorzystać. Na pewno nie wyrazimy pozytywnej opinii, jeżeli będzie mogła z tego skorzystać jakaś tylko wąska grupa funkcjonariuszy” – powiedział Jankowsk

Rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka podkreślił, że na początku roku w służbach mundurowych zawsze odnotowuje się więcej odejść na emeryturę. “W tym czasie nie przyjmujemy dużej liczby policjantów, gdyż szkoły policyjne są zapełnione kursantami przyjętymi w listopadzie i grudniu, gdy prowadzimy największy nabór. A więc przed nami jeszcze dwa duże nabory w tym roku” – stwierdził insp. Mariusz Ciarka.

infosecurity24.pl