Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

ilustracja

Z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Warszawie odbyły się uroczystości państwowe z udziałem najwyższych władz.

W uroczystościach udział brali:

przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski,

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk,

Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak oraz

Komendant Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. Iwona Klonowska.