Postępy są, ale nie na miarę oczekiwań

ilustracja

Sytuacja spowodowana działaniami Rosji nie tylko wobec Ukrainy, ale Unii Europejskiej i całego demokratycznego Świata zniweczyła niejedną szansę i niejeden plan. Negatywne skutki odczuwają społeczeństwa, rządy i instytucje. O oddziaływaniu tej sytuacji na polską Policję i o dalszej realizacji Porozumienia w zmieniających się warunkach dyskutowali w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiciele NSZZ Policjantów.

3 sierpnia 2022 r. Wiceminister Maciej Wąsik wraz z Dyrektorem Departamentu Porządku Publicznego MSWiA Mariuszem Cichomskim spotkali się z członkami Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów oraz Zespołu Negocjacyjnego zajmującego się realizacją Porozumienia z dnia 24 września 2021 r. Przedmiotem spotkania były kontrowersje zarówno wokół planów resortu i rządu w zakresie przyszłorocznej waloryzacji uposażeń, emerytur i rent, jak i działań o charakterze dezinformacyjnym, pogłębiających napięcia wśród policjantów.

Przedstawiciele NSZZ Policjantów na czele z Rafałem Jankowskim przekonywali Wiceministra o konieczności podjęcia działań, które zmniejszą skalę zapowiadanych przez policjantów odejść. Zwracali uwagę na potrzebę zrównoważenia różnic w obrębie waloryzacji przewidzianej dla czynnych policjantów i dla emerytów. Jeśli wskaźnik waloryzacji uposażeń pozostanie niższy od wskaźnika waloryzacji emerytur i rent – a wynika to wprost ze sposobu ich obliczania – ze służby odejdą nawet ci, którzy dotąd tego nie planowali.

Najlepszym rozwiązaniem w ocenie przedstawicieli NSZZ Policjantów byłoby więc jak najszybsze wprowadzenie mechanizmu uzależniającego systemowy wzrost dodatków służbowych i funkcyjnych od stażu służby, czyli od tego, co policjanci nazywają „dodatkiem progresywnym”. Wiceminister ocenił ten pomysł jako dobry, ale w obecnej sytuacji nazbyt kosztowny dla Budżetu Państwa. Zapowiedział, że już wkrótce resort przedstawi propozycję bardziej dostosowaną do bieżących możliwości finansowych, a stanowić ona będzie modyfikację tego, nad czym wspólnie pracujemy w Zespole ds. realizacji Porozumienia. Przedstawiciele NSZZ Policjantów zapowiedzieli, że jeśli propozycja ta nie będzie miała wpływu na wysokość emerytury, nie zyska ich poparcia i nie przekona policjantów do pozostania w służbie.

Sporą część dyskusji poświęcono finalizacji prac nad zmianą rozporządzenia o czasie służby policjantów. Już wkrótce bowiem Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisze stosowną nowelizację. W obecności Dyrektora Cichomskiego dokonano ostatnich korekt i uzupełnień. Jedna z najważniejszych zmian poszerzy definicję czasu służby, do której wliczać się będzie także czas przypadający poza wyznaczonymi godzinami rozpoczęcia i zakończenia służby, czas podróży służbowej, w którym policjant: wykonuje zlecone przez przełożonego czynności służbowe lub korzysta z określonego przez przełożonego środka transportu lub posiada broń służbową, z
wyłączeniem okresów realizowania prawa do wypoczynku. Tego typu podróż służbowa będzie wliczana do czasu służby jeśli jej cel nie będzie się wiązał z udziałem policjanta w szkoleniu zawodowym, naradzie lub odprawie służbowej. Inna istotna zmiana spowoduje, że policjanci
kierowani do udziału w akcjach czy operacjach policyjnych do macierzystych jednostek nie będą wracać z tzw. niedogodzinami. W dyskusji nt. racjonalnego planowania służb nie zapomniano o wykładowcach z policyjnych uczelni, w tym z WSPol w Szczytnie. Jedną z propozycji, jaką przewodniczący tamtejszej organizacji NSZZ Policjantów przedstawił Wiceministrowi była implementacji przepisów, z których korzystają wykładowcy ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Rozmawiając o dalszym postępie prac Zespołu i przekonując Ministra do szybszego wdrażania przedstawianych tam rozwiązań, przedstawiciele NSZZ Policjantów przypomnieli, że kolejne problemy do rozwiązania wiążą się z podwyższeniem dodatku terenowego i z wprowadzeniem gratyfikacji z tytułu dyżurów domowych. Minister dość przychylnie odniósł się do pomysłu rekompensowania ich np. przy pomocy dodatkowego urlopu. Z równie dużym zrozumieniem spotkała się konieczność uporządkowania kwestii dodatków funkcyjnych, zwłaszcza na szczeblu podstawowym i średnim. Ta zakłada wprowadzenie mechanizmu stawek minimalnych.

W odpowiedzi na czarne scenariusze, przed którymi przestrzegali przedstawiciele NSZZ Policjantów (jeśli w najbliższym czasie nie pojawią się propozycje akceptowalne przez środowisko) Wiceminister Wąsik poinformował o zaplanowanych w najbliższych dniach rozmowach z Premierem nt. dodatkowych środków zwiększających budżet Policji. Dodatkowe środki zapewnić mają sprawne funkcjonowanie Policji w warunkach rosnących kosztów i pozwolić na sfinansowanie rozwiązań uzgadnianych w ramach Zespołu.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów