Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Radomiu

ilustracja

18 grudnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu.

Podczas spotkania poruszano m. in. następujące zagadnienia:

  • przyjęcie jako uchwały własnej stanowiska Zarządu Terenowego KMP w Siedlcach w sprawie naliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, które zostanie przesłane w dniu dzisiejszym do Zarządu Głównego w Warszawie.
  • Podsumowano działania protestacyjne prowadzone przez ZW NSZZP oraz udział w manifestacji w dniu 02 października w Warszawie.
  • Omówiono informacje o sygnałach docierających do ZW w sprawie wyciągania odpowiedzialności przez przełożonych, wobec funkcjonariuszy przebywających na L-4 w okresie od 1.11-11.11.2018 roku.
  • Zatwierdzono porozumienie zawarte pomiędzy Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego, a Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu w sprawie budowy na terenie KWP z siedzibą w Radomiu pomnika upamiętniającego pomordowanych przez NKWD na wschodzie polskich policjantów.

Zarząd podjął również decyzję w sprawie konferencji sprawozdawczej VII kadencji, która ma się odbyć w terminie do dnia 02 marca 2019 roku.

Posiedzenie Zarządu było również okazją do spotkania opłatkowego, w którym uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Kamil Borkowski, gospodarz terenu Komendant Miejski Policji w Radomiu insp. Sławomir Rek, koledzy z Zarządów Wojewódzkich Zachodniopomorskiego – Marian Boguszyński i Robert Zima oraz Łódzkiego – Krzysztof Balcer, a także inni znamienici goście, przyjaciele i osoby wspierające działalność statutową. Było to już drugie spotkanie świąteczne organizowane wspólnie z Wojewódzkim Zarządem Zakładowym NSZZ Pracowników Policji.