Posiedzenie wyjazdowe Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.śląskiego

ilustracja

W dniach 12-13 grudnia br. w Brennej w Hotelu Kotarz odbyło się ostatnie w bieżącym roku posiedzenie wyjazdowe Zarządu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów woj. śląskiego.

Na posiedzeniu podsumowano realizację zamierzeń związkowych śląskiego zarządu w 2019 roku. Poruszono także tematykę Funduszu Ochrony Prawnej realizowanego przez nasz zarząd. W posiedzeniu brali udział, oprócz członków Zarządu Województwa i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej także pełnomocnicy procesowi i mecenas Jerzy Feliks.

Osobny czas poświęcono realizacji porozumienia z 2018 roku – którego stan zrelacjonował kol.Kazimierz Barbachowski -Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

O godz.19,00 odbyła się uroczysta wigilijna kolacja z udziałem zaproszonych gości z : Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj.śląskiego, cywilnych związków zawodowych działających w garnizonie śląskim, przedstawicieli Forum Związków Zawodowych woj.śląskiego, darczyńców a nade wszystko koleżanek i kolegów związkowców z naszego garnizonu oraz z zaprzyjaźnionych zarządów wojewódzkich z kraju w tym ; woj.małopolskiego woj.lubelskiego w tym z ZT Parczew woj.mazowieckiego woj.świętokrzyskiego.

Stronę służbową reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp.dr Krzysztof Justyński oraz niektórzy Komendanci Miejscy i Powiatowi, Dowódcy oraz Naczelnicy KWP.

W trakcie kolacji odbyła się wyjątkowa uroczystość uhonorowania zasłużonych osób medalami: Niepodległości , 100-lecia Polskiej Policji, a także za zasługi dla ZW NSZZ Policjantów woj.śląskiego, które wręczali Komendant Wojewódzki oraz Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów w Warszawie, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego woj.śląskiego w asyście Wiceprzewodniczących. Zgodnie z polską tradycją złożono sobie życzenia łamiąc się opłatkiem.

Rzecznik prasowy ZW NSZZ Policjantów woj.śląskiego
Maciej Dziergas