Posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

ilustracja

15 lutego 2018′ w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. W posiedzeniu, które prowadził Przewodniczący FZZ SM Marcin Kolasa uczestniczyli wiceprzewodniczący Federacji ZZ SM oraz zaproszeni goście.

Podczas posiedzenia dokonano omówienia bieżącej działalności Prezydium FZZ SM oraz podsumowano spotkania przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z klubami i koła poselskimi a także Przewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

W trakcie posiedzenia szczegółowo omówiono zakres postulatów do przedstawienia podczas spotkania z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim.

Komunikat ze spotkania z ministrem sporządzony przez NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej zamieszczamy w osobnym newsie.