Polska poniżej średniej UE pod względem liczby funkcjonariuszy Policji przypadających na 100 tys. mieszkańców.

ilustracja

Portal Infosecurity w artykule zatytułowanym: “Coraz mniej policjantów w Europie. Polska poniżej unijnej średniej”, publikuje dane Eurostatu dotyczące liczby funkcjonariuszy Policji przypadających na 100 tys. mieszkańców. Zamieszczona tabela obejmuje dane z 2016 roku.

Według danych opublikowanych przez Eurostat, Polska znalazła się poniżej średniej UE pod względem liczby funkcjonariuszy Policji przypadających na 100 tys. mieszkańców. W badanych latach (2008-2016) w skali całej UE na 100 tys. mieszkańców przypadało 318 policjantów, w Polsce – 263 funkcjonariuszy.

Eurostat opublikował dane statystyczne dotyczące stanu kadrowego m.in. służb porządkowych oraz personelu więziennictwa w Europie w latach 2008-2016. Z zestawienia dowiadujemy się, że w państwach należących do UE w 2016 r. służyło w sumie 1 623 000 funkcjonariuszy policji. Zauważalna jest przy tym redukcja liczby policjantów, w porównaniu ze stanem z 2009 r., o 3,4 proc. Statystycznie na 100 tys. osób w UE przypadało w 2016 r. 318 funkcjonariuszy policji.

Najmniej funkcjonariuszy pełniło służbę na Węgrzech. W 2016 r. miało tam być 90 policjantów na 100 tys. obywateli, dalej uplasowała się Finlandia z 137 policjantami, Dania – 186 funkcjonariuszy, Szwecja z 203 mundurowymi, Anglia oraz Walia (jako część Zjednoczonego Królestwa, bez Szkocji i Irlandii Północnej) z 212 policjantami oraz Rumunia – 242 mundurowych. Tuż przed wspomnianą Rumunią ulokowała się Polska, gdzie na 100 tys. mieszkańców miało przypadać 263 policjantów. Kolejna w tym zestawieniu Republika Irlandii – 278 funkcjonariuszy na 100 tys. mieszkańców. Poniżej wspomnianej wcześniej średniej unijnej znalazły się jeszcze: Litwa, Niemcy, Estonia oraz Holandia.

Eurostat zwrócił też uwagę na wzrost liczby funkcjonariuszek w ogólnym stanie kadrowym struktur zajmujących się bezpieczeństwem. W 2008 r., a więc na początku badanego okresu, w sumie 16,7 proc. w policjach państw UE stanowiły funkcjonariuszki. W 2016 r. policjantek było już 21,1 proc.

W 2016 r. w systemie penitencjarnym państw UE, na różnych stanowiskach, w tym jako strażnicy więzienni, pracowało około 294 tys. osób. Także i w tym systemie panuje trend do zmniejszania się obsad w poszczególnych państwach członkowskich. Jednym z branych pod uwagę czynników jest przy tym spadek liczby osadzonych (o 5 proc.) w skali całej UE, w okresie 2008-2016.

W Polskiej Policji w 2016 r. stan etatowy wynosił 102 309 funkcjonariuszy, w tym zatrudnionych było 99 938 mundurowych. Tym samym liczba wakatów stanowiła 2,32 proc. ogólnej liczby etatów. Zgodnie ze stanem na 1 grudnia 2018 r. liczba etatów wzrosła do poziomu 103 309, a zatrudnienie wyniosło 97 953 funkcjonariuszy, przez co liczba wakatów to 5,28 proc.

Źródło