Policjant Ruchu Drogowego – FINAŁ

ilustracja

Od  ponad trzydziestu lat organizowany jest konkurs „Policjant Ruchu Drogowego”, który ma za zadanie wyłonić i uhonorować najlepszych funkcjonariuszy, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo na polskich drogach. Finał tegorocznej edycji konkursu odbył się w Poznaniu. Celem konkursu jest doskonalenie oraz sprawdzenie wiedzy, umiejętności i sprawności policjantów ruchu drogowego oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji.

Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się w piątek 14 czerwca na Placu Wolności w Poznaniu. Punktualnie o godzinie 12.00 dowódca uroczystości złożył meldunek Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romanowi Kusterowi o rozpoczęciu uroczystego apelu z okazji zakończenia XXXIV edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. Po podniesieniu Flagi Państwowej i odegraniu hymnu Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Olczyk przywitał znamienitych gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość.

Nie mogło zabraknąć: nadinsp. Romana Kustera Zastępcy Komendanta Głównego Policji, Wicewojewody Wielkopolskiej Pani Karoliny Fabiś-Szulc, Naczelnika Wydziału Analiz Strategicznych i Porządku Publicznego Departamentu Porządku Publicznego MSWiA Adama Jędryszczaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka, I Zastępcy Prezydenta Poznania Pana Jędrzeja Solarskiego, a także pozostałych przedstawicieli samorządów województwa wielkopolskiego.

Następnie nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie pucharów, dyplomów i nagród zwycięzcom poszczególnych konkurencji oraz w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej. Sędzia Główny Konkursu mł. insp. Agnieszka Sałkowska Naczelnik Wydziału Nadzoru i Profilaktyki KGP odczytała listę zwycięzców:

Konkurencję K1 – test ze znajomości przepisów wygrał st. asp. Artur Jaguszewski reprezentujący Komendę Stołeczną Policji.

Konkurencję K2 – strzelanie z broni służbowej krótkiej z dobiegiem wygrał sierż. szt. Mateusz Dwojak reprezentujący KWP w Katowicach.

Konkurencję K3 – kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu wygrał st. asp. Artur Jaguszewski reprezentujący Komendę Stołeczną Policji.

Konkurencję K4 – jazda sprawnościowa motocyklem służbowym wygrał mł. asp. Kamil Cader reprezentujący KWP w Krakowie.

Konkurencję K5 – jazda sprawnościowa samochodem służbowym po wyznaczonym torze wygrał sierż. szt. Konrad Hornich reprezentujący KWP w Łodzi.

Konkurencję K6 – test wiedzy oraz sprawdzian praktycznych umiejętności z udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych wygrał sierż. szt. Mateusz Płonka reprezentujący KWP w Krakowie.

Klasyfikacja indywidualna:

1 miejsce w konkursie zajął sierż. szt. Konrad Hornich z KWP w Łodzi – 186 pkt.

2 miejsce w konkursie zajął mł. asp. Tomasz Abram z KWP w Rzeszowie – 169 pkt.

3 miejsce w konkursie zajął st. asp. Artur Jaguszewski z Komendy Stolecznej Policji – 162 pkt.

Klasyfikacja drużynowa:

1 miejsce zajęła reprezentacja KWP w Łodzi w składzie sierż. szt. Konrad Hornich, asp. Michał Kotynia. Zdobyli 340 pkt.

2 miejsce zajęła reprezentacja KWP w Rzeszowie w składzie mł. asp. Tomasz Abram, mł. asp. Jakub Kolek. Zdobyli 314 pkt.

3 miejsce zajęła reprezentacja KWP w Poznaniu w składzie podkom. Mikołaj Przybylski, sierż. szt. Aleks Ziętek. Zdobyli 314 pkt.

Mł. insp. Andrzej Szary, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów województwa wyróżnił mł asp. Agatę Sławińską  najlepszą Policjantkę służącą w KPP w Grójcu.

Laureaci konkursu w klasyfikacji indywidualnej zostali odznaczeni przez Komendanta Głównego Policji odpowiednio złotą, srebrną i brązową odznaką „Zwycięzca konkursu wiedzy i sprawności zawodowej”. Ponadto otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji, a także nagrody rzeczowe ufundowane przez Partnerów konkursu.

Po zakończeniu części oficjalnej odbył się pokaz policjantów Motocyklowej Asysty Honorowej. Całość uroczystości uświetniła Kompania Honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Orkiestra KWP we Wrocławiu pod okiem kapelmistrza orkiestry podinsp. Adama Witiwa i tamburmajora sierż. szt. Pawła Nierody.

Źródło: POLICJA.PL