POLICJA NAJLEPIEJ OCENIANĄ INSTYTUCJĄ W POLSCE

ilustracja

Z ostatniej edycji badania CBOS wynika, że Policja po raz kolejny jest najwyżej ocenianą instytucją publiczną spośród wszystkich poddanych ocenie respondentów. Działania Policji dobrze ocenia aż 80% ankietowanych. Jest to wynik o 5% wyższy niż w dwóch ostatnich edycjach badania i zarazem najlepszy w całej historii badania. Tak wysoka ocena działalności Policji jest najlepszą formą podziękowań za codzienny trud służby.
CBOS, w badaniu cyklicznym realizowanym w marcu i wrześniu każdego roku, monitoruje opinie dorosłych Polaków na temat działalności prezydenta, parlamentu oraz wybranych instytucji publicznych, w tym Policji.

Wykres. 1
Jak by Pan/i ocenił/a działalność Policji? (%)

Wyniki najnowszej edycji badania wskazują, że ośmiu na dziesięciu ankietowanych (80%) dobrze ocenia jej działalność — co jest najlepszym wynikiem w całej historii badania realizowanego przez CBOS od września 1990 roku.

Podobnie jak w poprzedniej edycji badania, Policja znajduje się na pierwszym miejscu spośród wszystkich ocenianych instytucji. Warto również zwrócić uwagę, na wysoką przewagę Policji nad innymi instytucjami oraz fakt, że Polacy oceniają ją ponad dwukrotnie lepiej od instytucji wymiaru sprawiedliwości, tj. sądów i prokuratury.

Wysoka ocena działalności Policji jest dla nas najlepszą formą podziękowań za codzienny trud służby, poświęcenie i pracę policjantów oraz pracowników polskiej Policji. Szczególnie w tym trudnym czasie walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 jest to dla nas ważne i mobilizujące.

Dziękujemy!

Źródło: CBOS, 5-15 marca 2020 r.