“Podwyżki w grupach” opublikowane

ilustracja

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji “o podwyżkach w grupach” zostało dzisiaj zamieszczone w Dzienniku Ustaw, poz. 580.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/580