Podsumowanie obchodów 100. Rocznicy powołania Policji Państwowej

ilustracja

W Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich miało miejsce uroczyste podsumowanie obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Podczas spotkania zostały wręczone statuetki osobom wspierającym policjantów w ich służbie.

Wyróżnienia wręczono w następujących kategoriach: „Z historią w nowoczesność”, „Serce dla Policji”, „Nie ma Policji bez historii”, „Policja w literaturze”, „Policja – sport – prestige” oraz „Tradycja w służbie ludziom i ojczyźnie”.

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. Jako instytucja zorganizowana i szkolona na wzór wojskowy, Policja Państwowa miała być jedyną i jednolitą organizacją bezpieczeństwa na terenie całego państwa polskiego. W jej skład weszły jednostki milicji, policji komunalnej, część Straży Kolejowej oraz Straż Rzeczna. Podstawowym zadaniem Policji Państwowej była ochrona bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.

Tegoroczne obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej wpisują się w szereg wydarzeń rocznicowych 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość została zorganizowana dzięki współpracy z Zarządem Głównym NSZZ Policjantów oraz wsparciu Polskiego Koncernu Naftowego Orlen.