Piszą o naszej petycji

ilustracja

W tym tygodniu, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów skierował na ręce marszałka Sejmu petycję, przypominającą o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 r. i konieczności pilnego uchwalenia zmian w ustawie o policji. Sprawa dotyczy wyrównania funkcjonariuszom, którzy odeszli ze służby przed 18 laty lub wcześniej około jednej czwartej wysokości ekwiwalentu pieniężnego.

Wniosek w tej sprawie złożył w 2015 r. do Trybunału ZG NSZZ Policjantów. W ocenie związkowców, od 19 października 2001 r. ten ekwiwalent jest wypłacany funkcjonariuszom w zaniżonej wysokości ( o ponad jedną czwartą). Powodem tej niekorzystnej zmiany była nowelizacja ustawy o policji z 27 lipca 2001 r., która zmieniła zasady udzielania funkcjonariuszom urlopu wypoczynkowego. Wcześniej mieli oni do dyspozycji 30 dni kalendarzowych. Po wejściu w życie nowych przepisów od 19 października 2001 r. mają oni prawo do wolnego w wymiarze 26 dni roboczych.

Przez te wszystkie lata nie zmienił się jednak art. 115 a ustawy o policji dotyczący obliczania ekwiwalentu za każdy dzień niewykorzystanego urlopu, który po zmianie przepisów wynosił 1/30 uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku.

30 października 2018 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 115 a ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. ( wyrok nr K7/15).

Obecnie funkcjonariusze i funkcjonariuszki domagają się od o komendantów wypłatę korzystniejszego ekwiwalentu za urlop. Odpowiedź jest zawsze taka sama. Nie mogą nic zrobić ze względu na brak podstawy prawnej wypłaty ekwiwalentu w wyższej wysokości. Do związku docierają też sygnały, że kierownicy jednostek policji wstrzymali wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, gdyż nie wiedzą jak postępować w obecnej sytuacji.

W piśmie do marszałka Sejmu ZG NSZZ Policjantów przypomina, że pomimo upływu 5 miesięcy od daty publikacji wyroku TK w Dzienniku Ustaw, do dzisiaj nie wprowadzono rozwiązań, które stanowiłyby wykonanie tego orzeczenia. Rząd RP nie przyjął i nie skierował do Sejmu RP projektu zmiany ustawy o policji, który wychodziłby naprzeciw oczekiwaniom środowiska policyjnego. A chodzi o niemałą grupę byłych funkcjonariuszy. Wyrok Trybunału jest nie tylko korzystny dla kilkudziesięciu tysięcy policjantów, którzy odeszli ze służby w ciągu ostatnich 18 lat, ale także dla byłych strażników granicznych, strażaków, funkcjonariuszy BOR czy SOP, którzy mają te same co policja zasady liczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Z informacji przedstawionej przez związek wynika, że obecnie trwają w resorcie spraw wewnętrznych niezrozumiałe przepychanki prawne dotyczące opracowania nieakceptowanego przez NSZZ Policjantów projektu ustawy, który – jak należy się domyślać – byłby jak najmniej kosztowny nie tylko dla policyjnego budżetu.

Petycja ma przypomnieć o konieczności wykonania zaległego wyroku Trybunału Konstytucyjnego RP, bez niepotrzebnego angażowania sądów. W takiej sytuacji, najlepszym i najszybszym rozwiązaniem byłaby inicjatywa poselska, uzgodniona z resortem spraw wewnętrznych i administracji. Czy jednak znajdzie się grupa posłów z obecnej prawicowej koalicji rządzącej, która odważy się na taką inicjatywę jeszcze w tej kadencji parlamentu i przy napiętych wydatkach budżetowych? I na rozwiązanie problemu, który dojrzał do pełnoletności.
Wolin