Gratulacje Rafała Jankowskiego dla nowopowołanych Zastępców Komendanta Głównego Policji

ilustracja

W składzie kierownictwa Komendy Głównej Policji zaszły duże zmiany. Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że pierwszym zastępcą szefa Polskiej Policji został nadinsp. Dariusz Augustyniak, a do grona zastępców komendanta dołączyli nadinsp. Kamil Bracha, dotychczasowy szef Centralnego Biura Śledczego Policji oraz mł. insp. Tomasz Szymański, do dziś pierwszy zastępca Komendanta Stołecznego Policji..

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski skierował na ręce nowopowołanych Zastępców Komendanta Głównego Policji Listy Gratulacyjne, wyrażając przy okazji nadzieję na dobrą współpracę z Zarządem Głównym.