Otwarcie X Międzynarodowego Turnieju Służb Mundurowych w Halowej Piłce Nożnej im. podkom. Andrzeja Struja.

ilustracja

Jak co roku Zarząd Główny NSZZ Policjantów wsparł organizację Międzynarodowego  Turnieju Służb Mundurowych w Halowej Piłce Nożnej im. podkom. Andrzeja Struja.

W trakcie uroczystości otwarcia tegorocznej dziesiątej edycji turnieju, nasze zaangażowanie zostało docenione – Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów otrzymał specjalne podziękowanie w postaci okolicznościowego tablo z oficjalnymi podziękowaniami wydanego z okazji Jubileuszowej X Edycji Turnieju.

Warto podkreślić, że oprócz Niego w ten sposób zostali uhonorowani jedynie Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej i dwaj przedstawiciele reprezentujący Polski Związek Piłki Nożnej oraz Burmistrzowie Dzielnic Warszawy współpracujący z organizatorami.

foto: Marek Krupa Gabinet KGP