ODZNACZENIA W LUBELSKIM GARNIZONIE POLICJI

ilustracja

Medale za Długoletnią Służbę oraz Odznaki Zasłużony Policjant zostały wręczone dziś funkcjonariuszom Lubelskiego Garnizonu Policji. W uroczystości udział wziął Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka oraz Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Artur Bielecki. Wojewoda Lubelski gratulując wyróżnień i odznaczeń podziękował stróżom prawa za ich codzienną służbę i pracę, za profesjonalizm i zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Lubelszczyzny. Łącznie zostało wyróżnionych 75 policjantów.

Dzisiejsza uroczystość, która odbyła się na Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, zgromadziła funkcjonariuszy z lubelskiego garnizonu Policji, którzy stanęli do odebrania odznaczeń resortowych. Otrzymanie takich wyróżnień to dla każdego policjanta powód do dumy i osobistej satysfakcji. To docenienie profesjonalizmu i zaangażowania w codzienną służbę.

Resortowe odznaczenia.

W uroczystości udział wziął Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Artur Bielecki oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów aspirant sztabowy Artur Garbacz.

Medal za Długoletnią Służbę otrzymało 41 policjantów. Jako wyraz wyjątkowo sumiennego wykonywania obowiązków wynikających z pracy zawodowej, funkcjonariuszom zostało przyznanych 6 złotych medali, 27 srebrnych i 8 brązowych medale. Z kolei zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Odznaką Zasłużony Policjant uhonorowanych zostało 34 stróżów prawa.

Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka pogratulował odznaczonym funkcjonariuszom. Podkreślił, że są one wyrazem szczególnego wyróżnienia przez przełożonych, którzy doceniają codzienne zaangażowanie swoich policjantów. Pogratulował także Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie za bardzo dobrą pracę policjantów i osiągane znakomite wyniki. Wojewoda, nawiązując do trudów minionego roku i walki z pandemią, podziękował lubelskim stróżom prawa za ich zaangażowanie w dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny. Na zakończenie Pan Wojewoda życzył funkcjonariuszom wielkiej satysfakcji zawodowej, która mierzona jest odbiorem społecznym i podkreślił, że to właśnie Policja cieszy się jednym z najwyższych wskaźników zaufania wśród społeczeństwa.

Słowa podziękowania do odznaczonych funkcjonariuszy skierował również Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie – inspektor Artur Bielecki. Zwracając się do policjantów Komendant podkreślił, że te odznaczenia są za wzorcowe i ponadprzeciętne wykonywanie zadań służbowych.

młodszy aspirant Kamil Karbowniczek