ODSZEDŁ OD NAS PODINSP. W ST. SPOCZ. DARIUSZ KRAWCZYK

ilustracja

10 kwietnia 2021 roku odszedł od nas podinsp. w st. spocz. Dariusz Krawczyk. Przez 23 lata służbowo związany z garnizonem łódzkim Policji, w tym 8 lat w misjach ONZ, OBWE i UE na stanowiskach eksperckich i obserwatora. Dowódca Jednostki Specjalnej Polskiej Policji misji ONZ w Kosowie. Weteran działań poza granicami państwa.
logo Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Podinsp. Dariusz Krawczyk Odznaczony został m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalami resortowymi i misyjnymi – czterokrotnie Medalem ONZ za Służbę dla Pokoju.

Świetny Kolega, dla wielu Przyjaciel. Darku… będzie nam Ciebie brakowało.

Spoczywaj w pokoju Przyjacielu.