Odpowiedź ZG NSZZ Policjantów na bulwersujące pismo w sprawie systemu rozliczania ponadnormatywnego czasu służby.

ilustracja

(…) Po zapoznaniu się z treścią pisma poświęconego systemowi rozliczania ponadnormatywnego czasu służby policjantów z dnia 21 października 2019′, zwracam się do Pana Komendanta o niezwłoczne sprostowanie opinii i stanowisk przedstawionych w niniejszym piśmie z uwagi na ich nieprawdziwość oraz błędną interpretację części przepisów, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2019′. Wymienione pismo uznajemy za wyjątkowo szkodliwe i niepotrzebne. ‘ (…)  – pisze Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski  w odpowiedzi na  pismo w sprawie rozliczania ponadnormatywnego czasu służby.

Pismo w załączniku.