Odpowiedź MSWiA na Raport pokontrolny Najwyższej Izby Kontroli

ilustracja

Liczba wakatów w polskiej policji nie jest większa niż za czasów rządu PO-PSL, ten odsetek wynosi w tej chwili ok. 6 proc. – odpowiada wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, na raport NIK  dotyczący programu modernizacji służb mundurowych.  Uwagi wiceministra omawia portal bankier.pl w artykule zatytułowanym: “Zieliński: W trakcie rządów PiS-u pensja w służbach wzrosła średnio o 1280 zł”

Portal bankier pl. omawia na wstępie podstawowe ustalenia zawarte w Raporcie NIK, z których wynika m.in., że zrealizowane podwyżki pensji w służbach nie przyniosły zamierzonego skutku, ponieważ w gospodarce narodowej nastąpił znacznie większy wzrost wynagrodzeń niż w służbach. Jak wskazano w raporcie, od 31 grudnia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. łącznie odeszło ponad 3 tys. funkcjonariuszy. Byli to w przeważającej większości młodzi ludzie.

Jak informuje portal bankier.pl  w rozmowie w Polskim Radiu 24 minister Zieliński podkreślał, że program modernizacji służb to nadrabianie zaległości sprzed wielu lat. Środki z programu przeznaczane są na zakup nowego sprzętu, wyposażenia, uzbrojenia, środków łączności, transportu – w tym wymieniono jedną trzecią samochodów policyjnych w ramach tego programu.

W ramach programu podnoszone są uposażenia funkcjonariuszy i wynagrodzenia pracowników służb, które nie były podnoszone od wielu lat. W ciągu tych niecałych czterech lat podniesiono pensje średnio o 1280 zł, zdaniem cytowanego w artykule wiceministra Zielińskiego, NIK się myli określając to jako działanie doraźne. Są to działanie systemowe.

Wiceminister odniósł się również do informacji o odejściach funkcjonariuszy ze służby twierdząc, że są to normalne w formacji ruchy kadrowe. Odchodzą funkcjonariusze, którzy uzyskują uprawnienia emerytalne ale przychodzą nowi. Liczba wakatów łącznie w skali całej policji nie jest większa niż w latach poprzedzających wprowadzenie Programu Modernizacji i wynosi średnio w tej chwili ok. 6 proc.” – twierdzi cytowany w artykule wiceminister Zieliński.

Pytany o trzeci plan modernizacji służb mundurowych, minister zapowiada, że po zakończeniu obecnego planu dokonane zostanie podsumowanie. Kolejny plan modernizacji, nazwany roboczo programem rozwoju, ma być przede wszystkim z kolei uzupełnieniem tego, co będzie wynikało z wniosków po podsumowaniu tego programu i poprzedniego.

Minister podkreśla w wywiadzie, że MSWiA zamierza przede wszystkim inwestować w kapitał ludzki, przebudować szkolnictwo policyjne i je unowocześnić, żeby odpowiadało na współczesne potrzeby i wyzwania. Zapowiedział też, że planowane są kolejne podwyżki, ale także lepszy system szkoleń, doskonalenia.

Omówienie artykułu (jp)

Raport NIK – tutaj

Cały artykuł dostępny pod poniższym linkiem: