Obchody 82. rocznicy zbrodni katyńskiej w KGP

ilustracja

Jak co roku, 13 kwietnia, przed obeliskiem Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska na dziedzińcu Komendy Głównej Policji w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, a zarazem 82. rocznicę tej zbrodni.

W uroczystości wzięli udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak i zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, a także przedstawiciele organizacji Rodzina Policyjna 1939 r., związków zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz klas policyjnych, organizacji i stowarzyszeń współpracujących z Policją, a także wysocy rangą przedstawiciele pozostałych służb mundurowych i komend wojewódzkich Policji. Po okolicznościowych przemówieniach delegacje złożyły wieńce przed obeliskiem.

Czytaj wiecej:

https://policja.pl/pol/aktualnosci/216994,Uroczyste-obchody-82-rocznicy-zbrodni-katynskiej-w-Komendzie-Glownej-Policji.html