Nowy przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Olsztynie

ilustracja

Przez najbliższe cztery lata Zarządem Wojewódzkim Forum Związków Zawodowych w Olsztynie pokieruje Sławomir Koniuszy. Tak zadecydowali delegaci podczas Sprawozdawczo-Wyborczego Posiedzenia warmińsko-mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego FZZ w Olsztynie, które odbyło się w dniu 15 lutego 2019 r.

Wyborom osobiście przyglądały się Dorota Gardias, przewodnicząca Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych i Krystyna Dębkowska, członek Głównej Komisji Rewizyjnej Forum Związków Zawodowych.

W wyborach na przewodniczącego, Koniuszy pewnie wygrał z ustępującym przewodniczącym Grzegorzem Paciulanem, uzyskując poparcie 2/3 delegatów. Delegaci wybrali również dwóch wiceprzewodniczących – Macieja Kuszilka (przewodniczącego Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Kętrzynie) oraz Kamila Bachanowicza (przewodniczącego Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Olsztynie).

Postanowiono również, że w drugiej połowie kwietnia 2019 r. odbędzie się kolejne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego FZZ, gdzie odbędą się wybory uzupełniające skład Prezydium. Powiększenie składu Prezydium ZW FZZ, poprzez wybór dodatkowych wiceprzewodniczących ma się odbyć po przeprowadzeniu rozmów z delegatami, które wyłonią kandydatów pod kątem priorytetów jakie obrał sobie nowo wybrany przewodniczący i które zaakceptowali delegaci, oddając na niego głos.

Obecność na wyborach Doroty Gardias stworzyło okazję do poruszenia kilku kluczowych tematów i uzyskania odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych w swoim obszernym wystąpieniu odniosła się do takich kwestii, jak osobowość prawna organów Forum, sposób finansowania całej organizacji, zadania stojące przed Radą Dialogu Społecznego pod jej przewodnictwem, a także praktyczne rady w sporach pracowniczych rozstrzyganych przed sądami.

Łukasz Abramski